IKOOK: Ieder Kind Optimale OntwikkelKansen

Vereniging IKOOK

Ieder kind is uniek. Scholen en opvangorganisaties zoeken naar manieren om hierbij aan te sluiten. Daar wordt dagelijks aan gewerkt, niet in het minst op Integrale Kindcentra en Sterrenscholen.

Deze organisaties erkennen hoe belangrijk het is om onderwijs en kinderopvang vorm te geven rondom de behoefte van het kind. Daarom krijgen kinderen hier een persoonlijke leerroute: een gepersonaliseerde leerreis. Hierdoor kan elk kind aan zijn eigen leer- en ontwikkeldoelen werken, op een tempo en een manier die bij het kind past. Dit gebeurt niet individueel, maar samen met kinderen die op dat moment aan dezelfde doelen werken.

Vereniging IKOOK brengt Integrale Kindcentra & Sterrenscholen samen, stimuleert kennisdeling en behartigt de belangen van deze organisaties.

Zo krijgt ieder kind optimale kansen om te ontwikkelen.

Waarom Vereniging IKOOK?

De vereniging IKOOK steunt en verbindt vernieuwende praktijken die toewerken naar één pedagogisch klimaat voor 0-13 jaar, de hele dag, het hele jaar. De vereniging is er allereerst op gericht dat pioniers hun vernieuwing kunnen doorontwikkelen en dat nieuwe vernieuwers kunnen leren van koplopers en van elkaar. De vereniging faciliteert de vernieuwende praktijken en is spreekbuis namens deze naar beslissers en flankerende organisaties.

Vereniging IKOOK onderscheidt zich van andere partijen doordat we geen beweging zijn van adviseurs -hoe kundig ook- maar een lerende gemeenschap van praktijkmensen die geloven dat het anders kan. JIJ OOK?

Hoe kan ik meedoen?

Als vereniging zetten we heel sterk in op het delen van kennis en ervaring: het breng-en-haalprincipe maakt IKOOK tot een succes. Samen kunnen we meer! Klinkt dit goed? Sluit je dan aan bij vereniging IKOOK. Je kunt met je vernieuwende onderwijs- of opvangpraktijk lid worden van onze vereniging. Zo sta je in verbinding met de andere praktijken die zich, net als jij, willen inzetten voor één pedagogisch klimaat voor kinderen van 0-13 jaar, de hele dag, het hele jaar.

Als lid ben je van harte welkom op ALV’s, kennis- en inspiratiebijeenkomsten van de IKOOK-Academie en kun je meedoen in gezamenlijke ontwikkeltrajecten.