IKOOK: Ieder Kind Optimale OntwikkelKansen

Vereniging IKOOK

De vereniging IKOOK heeft een duidelijk doel: kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. IKOOK is van en voor pioniers die dagelijks werken aan verandering. Voor IKC’s, scholen, kinderopvang en onderwijsprofessionals die opvang en onderwijs toekomstproof willen maken.

Hoe we dat met elkaar doen? Door onderwijs en kinderopvang vorm te geven rondom de behoefte van het kind. IKOOK deelt kennis en praktijkvoorbeelden, organiseert bijeenkomsten en zet grondige onderzoekstrajecten in voor onderwijsvernieuwing.

We zijn een beweging: hoe meer scholen en professionals zich aansluiten, hoe meer we voor elkaar krijgen.

Zo krijgt ieder kind optimale kansen om te ontwikkelen.
 • Leer van anderen

  in de IKOOK Academie

  De volgende IKOOK Academie bijeenkomst gaat over flexibele dagarrangementen, vindt plaats op 19 maart 2019 van 13.00 – 16:00 uur in Nederweert.

  Angelique Sterken (PACT voor Kindcentra) gaat u inspireren en meenemen in de ontwikkeling van integrale kindcentra en het anders organiseren van dagarrangementen. We gaan het hebben over hoe we flexibel kunnen omgaan met ruimtes en dagindeling. Verder bespreken we wat dit vraagt in de aansturing van een IKC.

  De bijeenkomst is gericht op directeuren, locatieleiders, projectleiders en MTs van kindcentra en scholen. Aanmelden kan vanaf februari.

  19 maart 13.00-16.00 uur in Nederweert.

 • Download hier de Handreiking maatwerk in onderwijstijd(en)

Handreiking Maatwerk in Onderwijstijd(en)

Geeft u alstublieft uw emailadres op om de Handreiking te ontvangen. We gebruiken uw emailadres alleen om te communiceren over de Handreiking.

 

Waarom IKOOK?

Opvang en onderwijs veranderen in rap tempo. Technologie, IKC-vorming, flexibilisering van onderwijstijden en de toenemende vraag naar nieuwe competenties van beroepskrachten zijn daar goede voorbeelden van. Gelukkig zijn er veel pioniers en andere betrokkenen die dit graag op de (politieke) agenda zetten. IKOOK geeft ze slagkracht in woord en daad.

Kennis, ideeën en motivatie genoeg. Tijd om het te benutten. IKOOK is de ontbrekende schakel — voor méér verbinding, verbreding en verdieping. Benieuwd naar meer?