IKOOK: Ieder Kind Optimale OntwikkelKansen

Vereniging IKOOK

Ieder kind is uniek. Het hedendaagse onderwijs krijgt steeds meer oog voor het vormgeven van onderwijs rondom het kind. In Nederland wordt hier al hard aan gewerkt, niet in het minst op Integrale Kindcentra en Sterrenscholen.

Deze organisaties erkennen hoe belangrijk het is om onderwijs en kinderopvang vorm te geven rondom de behoefte van het kind. Daarom krijgen kinderen hier een persoonlijke leerroute: een gepersonaliseerde leerreis. Hierdoor kan elk kind aan zijn eigen leer- en ontwikkeldoelen werken, op een tempo en een manier die bij het kind past. Dit gebeurt niet individueel, maar samen met kinderen die op dat moment aan dezelfde doelen werken.

Vereniging IKOOK brengt Integrale Kindcentra & Sterrenscholen samen, stimuleert kennisdeling en behartigt de belangen van deze organisaties.

Zo krijgt ieder kind optimale kansen om te ontwikkelen.

Waarom Vereniging IKOOK?

De vereniging IKOOK steunt en verbindt vernieuwende praktijken die toewerken naar één pedagogisch klimaat voor 0-13 jaar, de hele dag, het hele jaar. De vereniging is er allereerst op gericht dat pioniers hun vernieuwing kunnen doorontwikkelen en dat nieuwe vernieuwers kunnen leren van koplopers en van elkaar. De vereniging faciliteert de vernieuwende praktijken en is spreekbuis namens deze naar beslissers en flankerende organisaties.

Vereniging IKOOK onderscheidt zich van andere partijen doordat we geen beweging zijn van adviseurs -hoe kundig ook- maar een lerende gemeenschap van praktijkmensen die geloven dat het anders kan. JIJ OOK?

Wat is De Sterrenschool?

De Sterrenschool is een innovatief concept voor kinderopvang en primair onderwijs van 0 – 12 jaar. De Sterrenschool heeft een aantal belangrijke kenmerken.

De Sterrenschool is het hele jaar door open en dagelijks van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds. Daarnaast werken opvang en onderwijs op de Sterrenschool aan dezelfde leer- en ontwikkeldoelen. De kinderen verblijven gedurende de dag dus in hetzelfde leer- en werkklimaat. Een derde punt is de persoonlijke leerreis: kinderen volgen persoonlijke leerlijnen die op hun persoon zijn toegespitst. Een vierde aandachtspunt is de ruime aandacht voor taal, rekenen en lezen. Tot slot vervult De Sterrenschool een centrale functie in de buurt en biedt het diensten waar buurtbewoners en ouders behoefte aan hebben.

Op basis van de lokale situatie en de (on)mogelijkheden van de school vult iedere Sterrenschool deze vijf punten zelf verder in.

Kijk wat de vijf sterren voor uw school kunnen betekenen!