Artikelen door Hester Hill

Kamerbrief vanuit Pact voor Kindcentra

In het Platform kindcentra komen organisaties van zeer verschillende achtergronden samen om te pleiten voor kindcentra. De samenstelling van dit Platform laat zien dat het maatschappelijk draagvlak voor de beweging richting kindcentra zeer groot is. De samenwerkende organisaties zijn in gesprek met commissie van de ministeries van OCW en SZW om de beweging kracht bij […]