Algemene Ledenvergadering op 18 december 2013

Op woensdag 18 december 2013 van 15.00-17.30 uur wordt de ledenvergadering gehouden. In deze ledenvergadering
vindt de verkiezing van de nieuwe voorzitter plaats. Daarnaast zal het bestuur de plannen -strategisch beleid – van de vereniging presenteren. Dit wordt gedaan op basis van onder meer de gesprekken die we in de ledenvergaderingen
hebben gehad.

De beoogd nieuwe voorzitter zal de inhoudelijke bijdrage verzorgen. Dit zal gaan over zijn ervaringen met het opzetten van Integrale Kindcentra. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden waar we ook graag belangstellenden voor uitnodigen.

We dagen alle leden uit om een gast mee te nemen naar deze bijeenkomst.

De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief september

Op 24 september kwam de nieuwsbrief van IKOOK uit.

De belangrijkste onderwerpen:
– Nieuwe voorzitter: Bart Eigeman
– Algemene Ledenvergadering op 18 december 2013 van 15.00 – 17.30 uur
– VNG wil integrale basisvoorziening voor alle kinderen tot 12 jaar
– AVS: Basisscholen Tilburg worden integrale kindcentra

Lees de volledige nieuwsbrief hier.