Rondetafelgesprek Onderwijsinnovaties – Tweede Kamer

“Stel dat u als Tweede Kamerleden al de vergaderingen die u heeft met 150 leden moet houden….. Dan gaat een aantal leden zich – bij onderwerpen die hen niet aangaan – snel vervelen. Dat is zoals het nu in het onderwijs vaak gaat. De standaard is norm voor ieder kind.” Zo begint Bart Eigeman, voorzitter van IKOOK, zijn bijdrage aan het rondetafelgesprek. Dit rondetafelgesprek is een initiatief van de Kamercommissie Onderwijs en heeft als onderwerp: welke regelgeving zit onderwijsinnovatie in de weg. Met de kanttekening dat het woord onderwijsinnovatie niet past op de doorgaande lijn kinderopvang-onderwijs. Leerinnovatie?!

Hans Theeboom, bestuurslid van O4NT én IKOOK, brengt in: “Het verlanglijstje is duidelijk:

  1. flexibele onderwijstijden
  2. persoonlijke leerroutes met bijbehorende ICT, die adaptief kan worden toegepast
  3. zonder de knellende toetsen die ieder kind moet maken als je 7 jaar en 3 maanden bent zonder oog voor wat ieder kind op welk moment nodig heeft en
  4. de investeringen die nodig zijn om ICT voorzieningen op aanvaardbaar peil te brengen én om leerkrachten toe te rusten
  5. de mogelijkheid om dat in de doorgaande lijn kunnen doen van kinderopvang naar onderwijs en terug.”

Wat opvalt aan de bijdragen van vernieuwers uit het land, van 0-13 jaar én van voortgezet onderwijs, is de eenduidigheid. De persoonlijke leerroute, de knellende rol van de inspectie, de schotten in sectoren en in geld: er is passie voor talent van kinderen en hun begeleiders vanuit vertrouwen dat ieder kind zich wil en kan ontwikkelen.

Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder van D66, legt een vraag terug. “Er zijn veel losse initiatieven, kunnen jullie ook samen optrekken?” De handschoen wordt door Bart opgepakt. “U heeft gelijk als u van ons verwacht dat wij onze kracht bundelen. Dat zullen we dezer dagen doen en gezamenlijk een aantal prioriteiten bij u aangeven. Als vereniging IKOOK zullen wij als verbinder optreden. Mag ik uw vraag dan opvatten als een vorm van partnerschap? In september organiseert onze vereniging, o.a. samen met PO-raad, een conferentie. Laten wij, vernieuwers, en u Kamerleden tot september uitwisselen. Ik nodig u uit op onze conferentie om dan samen te benoemen hoe we resultaat kunnen boeken! De evaluatie van de flexibilisering onderwijstijden biedt ons een mooie gelegenheid om ruimte te scheppen. Dan gaat het ook om concrete punten als lager BTW tarief op aanschaf ICT-middelen, een gezamenlijke CAO voor kinderopvang en onderwijs en één integrale inspectie in plaats van losse inspecties voor onderwijs, GGD, veiligheid en jeugdzorg.”

Het partnerschap wordt aangegaan door Loes Ypma (PvdA), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD) en Paul van Meenen (D66).  Zij nemen onze inbreng mee in een Algemeen Overleg van 20 maart. En op de Tweet van Bart: “Evaluatie flexibele onderwijstijden mooie kans tot meer ruimte voor onderwijs/kindcentra” antwoord @Paul_van_Meenen: “Eens”.

Wordt vervolgd.

Oproep: deelnemers onderzoek leermateriaal

Je hoort het bijna dagelijks om je heen: “Dé toekomst is de gepersonaliseerde leerreis voor kinderen”. Hoe dit er echt uit moet zien weet nog niemand. IKC’s en Sterrenscholen ondersteunen het streven om hier uit te komen van harte. En terecht. Kinderen -hoe jong ook- uitdagen op hun talenten willen we allemaal. De kinderopvang houdt al rekening met wat een kind wil, gecombineerd met wat goed is voor de ontwikkeling van het kind. Maar op school moet iedereen hetzelfde pad lopen. Nieuwe digitale ontwikkelingen bekijken we argwanend om vervolgens te ontdekken dat de kinderen ons rechts en links inhalen. Hier ligt een kans om het leuk en uitdagend te maken! Er is inmiddels veel digitaal materiaal ontwikkeld. Een rondje door het veld leert echter dat het vaak onvindbaar, niet herkenbaar en niet te koppelen is aan de juiste situatie voor het kind. Kunnen we daar iets aan doen?

 

Onderzoek

Als Vereniging IKOOK hebben we eind 2013 met Kennisnet en de Open Universiteit een project uitgevoerd in Wikiwijs. Van de ruim 10.000 lessen, bronmaterialen, oefeningen enz. zijn meer dan 2000 stuks voorzien van kindkenmerken (metadatering): Bij welk leerjaar hoort dit? Is het voor kinderen die visueel of auditief zijn ingesteld? Is het materiaal ter ondersteuning voor de leerkracht of kan een kind het zelfstandig verwerken? Zo vormt het materiaal een mooie brug naar een toekomstig complete leerlijn van digitaal materiaal. Voor het zover is, moet er echter nog veel gebeuren. Kloppen de toegepaste kindkenmerken? Er is zeker gebruik gemaakt van kennis en ervaring uit het veld, maar hoe toepasbaar is het in de praktijk? Kunnen naast de verwerkte vakken (Taal, Aardrijkskunde, Engels en een deel van Wereldoriëntatie) ook andere vakken op deze manier worden gedaan? Helpt het ons verder in de les?

 

Oproep

Het is mooi als er een instantie komt die ons, onafhankelijk, kan adviseren over de bruikbaarheid van nieuw materiaal. Zover is het echter nog niet. Graag komen we daarom in contact met scholen die met dit materiaal aan de slag willen, met name om de kindkenmerken in de praktijk te toetsen. Hiermee hopen we makers en aanbieders van digitaal materiaal te verleiden om de kindkenmerken al bij de ontwikkeling op te nemen. De eerste scholen hebben zich al aangemeld.

Doet u ook mee? Aanmelden kan via info@verenigingikook.nl

Nieuwsbrief maart

Op 1 maart is de tweede nieuwsbrief van IKOOK gepubliceerd.

Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
–          Oproep voor deelname aan onderzoek leermateriaal
–          Aankondiging van de ALV en een conferentie rondom het thema Integrale Kind Centra
–          Interview met Elly Marwitz van de Sterrenscholen Apeldoorn

Lees de volledige nieuwsbrief hier.