Nieuwsbrief september 2014

De vakantie is inmiddels al weer even afgelopen. De ontwikkelingen rondom Sterrenscholen en Integrale Kindcentra staan niet stil. Ook vereniging IKOOK is alweer hard aan de slag. Tijd dus voor een nieuwsbrief!

U kunt deze keer kennismaken met Hanneke van Hal van Sterrenschool Geerstraat. Zij vertelt welke ontwikkelingen zij als kleine school doormaken, wat zij anderen kunnen bieden én waarin ze graag nog van anderen leren. 

In de nieuwsbrief vindt u meer informatie over intervisie & uitwisseling, zowel offline als online. We zijn hier als vereniging hard mee aan de slag. Alle leden worden dan ook van harte uitgenodigd om dit te bekijken en hier aan deel te nemen. Tot slot vindt u in de nieuwsbrief ook meer informatie over de nieuwste ontwikkelingen in het netwerk en de bijdrage van Bart Eigeman aan de adviesgroep Kindcentra 2020.

Bent u nog geen abonnee? Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@verenigingikook.nl.

 

Agenda: intervisie & ALV op 26 november

Om alvast in de agenda te noteren:

26 november organiseert IKOOK een ALV en intervisiebijeenkomst in Utrecht. Van 14-16 uur denken we in workshops na over verschillende thema’s rond Integrale Kindcentra en Sterrenscholen:

  • Doorgaande lijn tussen onderwijs & opvang
  • Organisatievormen voor een IKC
  • ICT in onderwijs
  • Teamuitwisseling: welke vragen leven op de werkvloer?

Aansluitend wordt tot 17 uur de halfjaarlijkse ALV gehouden. De agenda voor dit gedeelte wordt later gepubliceerd.

Alvast aanmelden? Dat kan. Mail naar info@verenigingikook.nl.