Meer flexibiliteit door andere interpretatie van de vakantieregeling

De vereniging IKOOK wordt regelmatig benaderd door basisscholen die ook willen werken met flexibele schooltijden. Dat lukt niet meer in het kader van het nu aflopende Experiment Flexibilisering Onderwijstijden. IKOOK vroeg zich echter af of er binnen de huidige wetgeving niet ook al mogelijkheden zijn.

Lees meer

Lees meer

Al eerder is aangekondigd dat op 26 november, voorafgaand aan de ALV, een intervisiebijeenkomst wordt gehouden. We zijn blij dat verschillende leden zich hebben aangemeld voor het geven van een workshop. Dit heeft geleid tot een gevarieerd programma, waar voor ieder iets te halen (én te brengen) is.

We nodigen u daarom graag uit om op 26 november –met één of meerdere personen uit uw organisatie- uw kennis, ervaring en vragen te delen. Aanmelden kan via info@verenigingikook.nl. Voor eventuele vragen over de bijeenkomst kunt u hier uiteraard ook terecht.

Welkom!

Lees meer