Katholieke PABO Zwolle – Ria Colenbrander

1. Hoe houdt de Katholieke Pabo Zwolle zich bezig met de ontwikkelingen rond Sterrenscholen en IKC’s?

We hebben dagelijks contact met jonge mensen met passie voor kinderen en onderwijs. We leiden onze studenten op voor het mooie beroep van leraar basisonderwijs. Maar wat heeft het kind in deze tijd nodig en wat vraagt dat van de leraar? Dat zijn vragen die je niet snel beantwoordt. De KPZ wil aansluiten bij wat een student in deze tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een professional die actief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen én zijn eigen vak. Wij vinden het van belang om met het curriculum aan te sluiten bij de vragen van het werkveld en hierop antwoorden te zoeken. Vanuit de hogeschool zelf, maar vooral ook sámen met het werkveld.

Enkele jaren geleden zijn we gevraagd door Leerplein055 om mee te denken en vorm te geven aan het Sterrenschoolconcept. Teams van zowel leerkrachten als medewerkers in de kinderopvang moesten worden samengesteld en geschoold.

We krijgen steeds vaker vragen vanuit het werkveld over vernieuwingen in het basisonderwijs. We merken dat er een ommekeer gemaakt moet worden van ‘wat moeten we allemaal’ naar ‘wat willen we eigenlijk’. Wanneer we terug gaan naar de essentie, de ontwikkeling van kinderen, gaan mensen weer dromen en op zoek naar idealen. Terug naar de school, het kindcentrum waar rekening wordt gehouden met verschillen in talenten, leerstijlen en ervaringen. En naar onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

 

2. Op welke punten wil KPZ leren van Sterrenscholen en Integrale Kindcentra?

Wij vinden het van belang dat studenten ervaring kunnen opdoen op scholen die volgens vernieuwende concepten werken. Dat betekent  dat op een  aantal  Sterrenscholen onze studenten stagelopen. Dit willen we graag uitbreiden. Wij geloven dat netwerken de toekomst hebben. Dat houdt in dat we openstaan voor het delen van informatie en kennis. Dit is een van de redenen waarom wij ons bij het IKOOK-netwerk hebben aangesloten.

Lees meer

Nieuwsbrief maart 2015

Afgelopen week is weer een nieuwsbrief uitgekomen:

  • In de rubriek ‘Schitterend’ kunt u deze keer kennismaken met Miranda Louwerse, manager opvang  van Sterrenschool Ermelo. Zij vertelt vanuit het opvangperspectief welke ontwikkelingen zij als Sterrenschool doormaken, wat zij anderen kunnen bieden én waarin ze graag nog van anderen leren. Wilt u directe uitwisseling met Sterrenschool Ermelo of heeft u interesse om een volgende keer geïnterviewd te worden voor de rubriek ‘Schitterend’? Stuur dan een berichtje naar info@verenigingikook.nl.
  • In de nieuwsbrief vindt u ook meer informatie over de nieuwste ontwikkelingen in het netwerk. Hier vindt u een uitgebreide reactie van het bestuur op de evaluatie van het experiment flexibele onderwijstijden.
  • Tot slot nodigen we u graag uit om zich aan te melden voor de bijeenkomst op 10 juni, die ook in de nieuwsbrief wordt aangekondigd. We hopen de 10e veel mensen te mogen verwelkomen in Almere.

We wensen u veel leesplezier en zijn benieuwd naar de reacties!