Sterrenschool Zevenaar – Lidwien Kok

1. Wat maakt Sterrenschool Zevenaar een ster?

Om inhoud te geven aan het sterrenschoolconcept in combinatie met de pilot andere onderwijstijden was ruim 4 jaar geleden onze uitdaging. Wij wilden het anders; meer kwaliteit en flexibiliteit buiten de weken onderwijs in de vakanties en een 4 of 5daagse schoolweek. Passend onderwijs van de toekomst daadwerkelijk inhoud geven voor de kinderen van nu.
In de korte voorbereidende fase hebben we ons gericht op het opdoen van inspiratie en de invulling van ons sterrenschoolconcept. De allergrootste uitdaging was wellicht om in een toch wat behoudende omgeving dit prachtige concept te doen slagen….en daar waren ouders en kinderen voor nodig!

Met een vijftal kinderen en ouders werd de start een feit en inmiddels hebben we 130 leerlingen en een ambitieus en talentvol team van 11 personen! De sterren hebben onze invulling gekregen, de visie is verder verfijnd, beleid is geformuleerd en cyclische processen hebben echt inhoud. We zijn wellicht het meest trots op ons partnership met ouders. Er is een echte samenwerking vanuit een driehoek: kind-ouder/verzorger-school. Samen verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en ontwikkeling volgen en bespreken met elkaar, dat is betekenisvol leren! En zoals een van onze eigen ouders zegt: “Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken kun je een meesterwerk verwachten”.

2. Met welke ontwikkelingen houdt Sterrenschool Zevenaar zich bezig?

Naast allerlei visieontwikkelingen vertalen in beleid, hebben we ons de afgelopen 2 jaar gericht op talentontwikkeling en 21ste century skills, in relatie tot WO en alle creatieve vakken. Sterrenschool Zevenaar heeft als payoff ”waar ieder kind straalt”! De kinderen op onze school stralen omdat ze hun talenten mogen laten zien. Talent is blijvend en uniek!

Lees meer