Workshop ‘Toezicht & Kindcentra en Sterrenscholen’

Vereniging IKOOK wil vernieuwende praktijken verbinden en, samen met hen, verdiepen op de inhoud. Daarom staat er op 18 november weer een intervisiebijeenkomst gepland, waarbij we dit keer dieper ingaan op toezicht & geïntegreerde voorzieningen. Waar loop je tegenaan als je met opvang en onderwijs een organisatie wilt vormen met één pedagogisch klimaat, de hele dag en het hele jaar? En welke mogelijkheden heb je al ontdekt?

Onze gast is Monique Roders, inspecteur van de Onderwijsinspectie en projectleider van het project ‘Afstemming toezicht op geïntegreerde voorzieningen onderwijs-opvang’ van de ministeries OCW & SZ. Dit onderzoek gaat verder in op de rol van de Onderwijsinspectie en de GGD. Zij zal ons de resultaten van dit onderzoek naar toezicht bij geïntegreerde voorzieningen presenteren. Daarbij gaan we met haar én elkaar in gesprek over (geintegreerd) toezicht, belemmeringen die daarbij worden ervaren en mogelijke oplossingen. Heb je vooraf al vragen? Dan kan je die vast insturen via info@verenigingikook.nl.

 

Locatie: Sterrenschool Bikube, Skaggerak 296-298 in Hoofddorp

Datum en tijdstip: 18 november 2015, 13-15 uur intervisie en 15-16 uur ALV

Wil je erbij zijn? Meld je dan even aan: info@verenigingikook.nl.

 

Fiscale drempels bij flexibele onderwijstijden

Het uitwisselen van personeel tussen onderwijs en opvang is complex. Eén van de oorzaken daarvoor is de BTW-heffing die er plaatsvindt bij uitwisseling van het personeel. In onderstaand bericht geeft Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan de Tweede Kamer zijn visie op de (on)mogelijkheden die er zijn op dit moment.

 

Reactie op Motie Ypma inzake fiscale drempels binnen het experiment flexibilisering onderwijstijd.
Naar aanleiding van het voortgezet schriftelijk overleg over het experiment flexibilisering onderwijstijd van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 21 mei 2014 heeft uw Kamer de motie Ypma (TK 31289, nr. 192) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om met een brief aan de Kamer te komen waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt om de ongewenste fiscale drempels binnen het experiment flexibele onderwijstijd en binnen de VM2-trajecten (zo veel mogelijk) weg te nemen. Over deze motie heeft overleg plaatsgevonden tussen enkele scholen die deelnemen aan het experiment en medewerkers van de ministeries van OCW, SZW en FIN. Tijdens dit overleg is duidelijk geworden dat de fiscale belemmeringen zich beperken tot de btw-heffing bij het tijdelijk (bijv. voor één of twee dagen per week) ter beschikking stellen van (pedagogische) medewerkers van een kinderdagverblijf aan een school in het kader van het experiment flexibele onderwijstijd. Binnen de zogeheten “VM2-trajecten” die ook in de motie genoemd worden speelt deze problematiek niet.

Lees meer

Nieuwsbrief september 2015

De septembernieuwsbrief is uit. In deze nieuwsbrief leest u weer van alles rond Sterrenscholen en Integrale Kindcentra:

  • U kunt kennismaken met Anneke Slegers van Sterrenschool Bikube. Hoe geven zij onderwijs en opvang vorm, de hele dag en het hele jaar?
  • In de nieuwsbrief doen we ook verslag van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. U leest hier bijvoorbeeld meer over een recente bestuursdag en de onderzoeksaanvraag bij Doorbraak Onderwijs & ICT.
  • We nodigen u via de nieuwsbrief ook uit voor onze ALV en intervisiebijeenkomst op 18 november. Tijdens het intervisiegedeelte gaan we het gesprek aan met Monique Roders. Zij is inspecteur bij de Onderwijsinspectie en was de afgelopen maanden projectleider bij een onderzoek naar geïntegreerd toezicht bij Integrale Kindcentra (onderwijs, VVE en kinderopvang).