Nieuwsbrief juni 2015

Afgelopen periode is er veel beweging in de vereniging –en dus ook rond Sterrenscholen en Integrale Kindcentra- geweest:

  • In juni is onze kennisbank gelanceerd: www.verenigingikook.nl/kennisbank. Met deze kennisbank maken we inzichtelijk waar de verschillende Sterrenscholen en kindcentra mee bezig zijn. Zo wordt innovatie zichtbaar. Belangrijkste doel: kennisdeling stimuleren, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Een aantal scholen en kindcentra is al opgenomen, maar we blijven voortdurend aanvullen. Input is welkom! Mail naar info@verenigingikook.nl op welke punten uw school of kindcentrum uitblinkt en dus moet worden opgenomen in de kennisbank. (Het bestuur maakt de uiteindelijke selectie, zodat we kwaliteit kunnen waarborgen.)

  • 10 juni is een intervisiebijeenkomst georganiseerd, in combinatie met de ALV. We hebben hier veel kennis kunnen delen rond samenwerking in een IKC en Passend Onderwijs op de Sterrenschool. De aanwezigen waren het unaniem eens dat het zeer geslaagd was. Data voor nieuwe bijeenkomsten in 2015-2016 zijn 18 november 2015 en 25 mei 2016.
  • De afgelopen periode zijn er verkennende gesprekken en bijeenkomsten geweest rond ‘Doorbraakproject ICT en onderwijs’. De vereniging is van plan om, namens een aantal leden, een onderzoeksaanvraag in te dienen rond gepersonaliseerd leren.

Genoeg aanleiding voor een mooi gevulde nieuwsbrief. Daarin ook meer over Sterrenschool Zevenaar: waar houden zij zich mee bezig en op welke punten blinken zij uit?