Samen versnellen rond de inzet van leermateriaal – sessie 1

Afgelopen woensdag vond de eerste bijeenkomst rond versnellingsaanvraag 17 plaats. Ondersteund door Kennisnet gaan verschillende leden van IKOOK in dit traject aan de slag met de vraag:

“Kunnen we een praktisch model ontwikkelen waarmee iedere school zijn eigen spreiding van (digitale) leermiddelen in kaart kan brengen en daar een ontwikkelprogramma aan kan koppelen? Welke digitale programma’s zijn het best in te zetten bij maatwerk voor iedere leerling? Hoe kunnen we onderwijs ontwikkelen dat niet slechts op drie inhoudelijke niveaus differentieert, maar maatwerk voor iedere leerling verzorgt?”

 

Aftrap van het onderzoek

Tijdens de eerste sessie hebben de aanwezigen zich gericht op het aanscherpen en verhelderen van de vraag. Waar staan we nu, wat is de droomsituatie en wat belet ons om daar te komen? Een conclusie van de aanwezigen was dat er al veel mogelijk is, maar dat écht maatwerk leveren ontzettend veel inzicht (en tijd) vraagt van medewerkers. Met het onderzoek rond de versnellingsaanvraag willen we de professionals rond de kinderen hierin verder ondersteunen. Tijdens de volgende sessies gaan we verder met de precieze invulling van het onderzoek.

 

Bijeenkomst 1 versnellingsaanvraag

Praktisch aan de slag met de versnellingsvraag & conceptmodellen

 

Deelnemers

De scholen die mee doen, vormen een mix van koplopers en aanstormende vernieuwers. Sommige scholen zijn al lang bezig met innovatief onderwijs, terwijl de versnellingsaanvraag voor anderen vooral een vliegwiel is om vernieuwing in gang te zetten. Er is dus volop ruimte voor onderling leren, zoals één van de deelnemers ook aangaf: “We hebben weer genoeg om mee naar de eigen school te nemen!”.

Tweejarige hbo-opleiding voor IKC medewerkers

Diverse opleidingsinstituten in het land denken op dit moment na over wat het groeiende aantal IKC’s en Sterrenscholen betekent voor hun opleidingen. Zo zijn de Katholieke Pabo Zwolle en Landstede een Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie aan het voorbereiden en ontwikkelen. De opleiding is gericht op mbo-4-studenten van de opleidingen Onderwijsassistent, (specialistisch) Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk en BOS-medewerker. Bij voldoende belangstelling is de verwachting dat de AD opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie op 1 september 2016 start.

De Associate Degree (AD) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een zelfstandige tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een eigenstandig beroepsprofiel, eigentijds en gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie en branches Onderwijs, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het betreft hierbij de voorbereiding op functies waarbij je als Pedagogisch Professional een specialistische een verbindende rol hebt in de kinderopvang, jeugdzorg, welzijn of onderwijs.

Landstede en de KPZ hebben de Vereniging IKOOK betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe beroepsprofiel. Meer informatie over de titel Associate Degree en deze opleiding kunt u vinden in de folder.

Aanvulling 18 maart: Op 31 maart wil KPZ een veldraadpleging houden. De bijeenkomst start om 17.30 uur. Waar de bijeenkomst over gaat, vind je in de agenda. De volgende vragen komen aan bod:

  1. Het concept beroepsprofiel en de beschrijving van de competenties? Herkent u zich in dit beroepsprofiel en de daaraan verbonden competenties?
  2. Sluiten de beoogde eindkwalificaties aan bij dit beroepsprofiel?
  3. Herkent u in uw praktijk de verschillen tussen de profielen van Mbo-4, Associate degree en het bachelor niveau?
  4. Sluit het voorgestelde onderwijsprogramma (concept curriculum) aan bij het beroepsprofiel
  5. Hoe kijkt u aan tegen de vormgeving van het praktijkleren en de instroomeisen.

Mocht je mee willen doen, neem dan contact op met Anne Looijenga.