Kamer zet Flexibilisering Onderwijstijden op de agenda

Hoe snel kan het gaan?! Op 17 februari jl. bezoeken Johan Gelderloos en Bart Eigeman namens IKOOK de Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Karin Straus (VVD). Er is een heldere vraag: De evaluatie Flexibiliersing Onderwijstijden ligt al een jaar op tafel. IKOOK wil verlenging én verbreding van het experiment. Willen de fracties dat bevorderen?

Op 18 februari doet Rog, afgestemd met Straus, in een zgn. procedurevergadering, het voorstel om nog vóór de zomervakantie een aantal stappen de goede kant op te zetten voor wat betreft flexibele onderwijstijden:

  1. De staatssecretaris vragen om meer uitloop voor bestaande deelnemers. Anders dreigt immers met ingang van schooljaar 2016-2017 de mogelijkheid van flexibilisering te vervallen!
  2. Inplannen rondetafelgesprek met scholen, kinderopvang en belanghebbenden. Op deze manier kan vanaf de werkvloer zichtbaar gemaakt worden dat het geen technische maatregel betreft maar een voorwaarde tot vernieuwing, zowel naar dagarrangementen die anno 2016 bij de tijd zijn als naar het gepersonaliseerde leren om fundamenteel bij talenten van kinderen aan te sluiten.
  3. Inplannen Algemeen Overleg, met als inzet verruimen van de wet op dit punt. De ervaringen van het experiment laten zien dat kinderen, ouders én leerkrachten blij worden van de mogelijkheid om 50 weken per jaar onderwijstijd in te richten. Als oud-vakbondsbestuurder, blijkt Rog goed op de hoogte dat de arbeidsvreugde van leerkrachten verhoogd wordt. Karin Straus vraagt ons om meer zichtbaar te maken dat flexibilisering de werklast niet verzwaart maar verkleint.

Het voorstel krijgt brede steun (CDA, VVD, SP, D66). IKOOK houdt u op de hoogte!