Werken met flexibele onderwijstijden? Meld je aan!

Afgelopen zomer heeft staatssecretaris Dekker besloten het experiment ‘flexibele onderwijstijden’ te verlengen. Dit betekent dat de scholen die al in het experiment zitten, langer de tijd krijgen om te werken met flexibele onderwijstijden. Er zijn echter meer scholen die hun onderwijstijden willen flexibiliseren. IKOOK gaat graag met hen in gesprek!

Vereniging IKOOK werkt op dit moment (oktober 2016) aan een handreiking voor het werken met flexibele onderwijstijden. Dit was door Sander Dekker al aangekondigd in de Tweede Kamer:

“Tot slot ga ik [Sander Dekker dus] samen met de scholen die werken met flexibele onderwijstijd en met de PO-Raad werken aan een concretiseringsslag van de globale randvoorwaarden die ik hiervoor heb besproken. Mochten we in de toekomst flexibele onderwijstijd breed willen toestaan, dan kan de uitkomst hiervan als handreiking dienen voor scholen die hiermee willen werken. Met deze handreiking kunnen leraren, ouders en schoolleiders het gesprek aangaan over of, en hoe, zij verantwoord de stap zetten naar flexibele onderwijstijd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een profiel voor leraren die met dit concept kunnen werken, een kostenmodel, en de wijze waarop de invoering kan worden gemonitord.”

Deze handreiking ontwikkelen we op basis van de ervaring van huidige experimentscholen. De handreiking is bedoeld voor scholen die hun onderwijstijden willen flexibiliseren. Dat zou kunnen ná wetswijziging (na afloop van het experiment), maar vereniging IKOOK ziet ook al mogelijkheden binnen huidige wet- en regelgeving.

Aan de hand van ons onderzoek bij de handreiking willen we het gesprek aangaan met scholen die willen flexibiliseren: waar sta je nu en welke stappen moet je nog zetten om je onderwijstijden te flexibiliseren? Dit doen we uiteraard aan de hand van de door ons geschreven handreiking. Na de intake ontvang je van ons een rapport, waarin staat wat zeker nog in je plan van aanpak moet. De eerste gesprekken staan gepland op 30 november 2016 van 9-12 uur. We willen dan met een groep geïnteresseerde scholen aan de slag gaan om hun beginsituatie in kaart te brengen. Aan de hand daarvan ontvang je een rapport van ons, waar we op 18 januari 2017 tijdens een tweede bijeenkomst verder mee aan de slag gaan voor een plan van aanpak. Locatie van beide bijeenkomsten is Burgemeester de Beaufortweg 18 in Leusden.

Ben je als school geïnteresseerd in het werken met flexibele onderwijstijden, op korte of langere termijn? Meld je dan (vrijblijvend) bij ons aan! Dat kan via info@verenigingikook.nl of onderstaand formulier.

 

“Het gemiddelde kind bestaat niet” – IKOOK Academie bezoekt Mondomijn

Woensdag 5 oktober waren we met 25 professionals uit opvang & onderwijs op bezoek bij Mondomijn. We hebben daar kennis uitgewisseld rond gepersonaliseerd ontwikkelen van 0-13 jaar, waarbij ook mooie verbindingen zijn gelegd tussen de aanwezigen. Dit smaakt naar meer! Bijgaand een inhoudelijk verslag van de presentatie van Mondomijn.

In de hal, meer een soort keuken, van Kindcentrum Mondomijn staan grote tafels. Het zijn de flexplekken voor ouders en leerkrachten. Bart heet 25 professionals uit opvang en onderwijs welkom. “Wat mij in de ontwikkeling van Mondomijn raakt is dat er zoveel ontwikkelruimte is om wat je onderweg tegenkomt aan te gaan. Er wordt niet gewerkt vanuit conclusies en oplossingen, de oplossingen worden samen gemaakt.”
Na een inventarisatie van ieders leervragen vertelt Joke, directeur van kindcentrum Mondomijn, hoe in Mondomijn gewerkt wordt. Ze legt de cirkel van vernieuwing uit: verkennen (wat zijn je ambities, geef jezelf van daaruit opdrachten), ontwikkelen (met kennis uit de praktijk en uit de wetenschap keuzes maken), realiseren (altijd met een critical friend én in deze spannende fase de zorg voor de mensen die het doen), vieren (niet alleen vieren als het doel gehaald is, het vieren wat niet (goed) werkt geeft grote kans op leren).

ontwikkelcirkel-mondomijn

Er is een aantal kernwaarden waar de cirkel van vernieuwing om draait:

  1. Vragen van kinderen blijven hoe dan ook centraal staan. Het draait om gezien  worden, contact, samen. Door kinderen te zien, ontdekken we dat het gemiddelde  kind niet bestaat. Dat betekent dan ook dat alle gestandaardiseerde  middelen onder de loupe genomen moeten: lesprogramma’s, Citotoetsen en  Citoscores, enzovoorts. Het kind centraal stellen maakt dat je het als leerkracht  niet alleen kunt. De leerkracht wordt ingezet in waar hij/zij goed in is. En wat gebeurt er als je doet waar je goed in bent?
  2. Erken de ongelijkheid. Ieder kind, iedere ouder, iedere leerkracht is anders. Het  gaat er niet om hoe we met die verschillen omgaan. Mondomijn gaat uit van die verschillen en benut die. Omdat niets standaard is, is het belangrijk goede  ijkpunten af te spreken.

Deze kernwaarden leiden tot de persoonlijke leerroute van ieder kind. Er is geen vast moment en er is geen vaste manier om te leren. Van 7.30-18.30 uur wordt in  Mondomijn de hele dag de omgeving rond het kind als leeromgeving ingezet.  Ieder kind heeft een individueel leer- en ondersteuningsplan.
Het individuele plan gaat over de lange termijn en over de korte termijn. De leerkracht  bepaalt met het kind op welk niveau het voor dat onderdeel heeft. Ieder  onderdeel heeft een eigen kleur en een eigen leerplan. Het kind bepaalt in gesprek  met de leerkracht wat de leerdoelen -uitgewerkt in leervragen- zijn voor deze periode  van 2-6 weken en welke ondersteuningsbehoefte daar bij past. Dat leidt tot  afspraken over planning (doe je het zelf, is er structuur nodig e.d.) en over de wijze  van begeleiding. Er worden bijzonderheden genoteerd, evt. ook vanuit ouders aangedragen. De docent waakt ervoor dat onderzoeksvragen alleen uitgaan van een ‘tekort’, er is ook aandacht voor vragen vanuit talent.

Op basis van dit leerplan is er permanent feedback. Kinderen leren al jong ook zelf feedback te geven. Ieder kind heeft een eigen mentor. En in ieder leerdomijn zijn diverse leerkrachten  als specialist die kinderen voorzien van instructie en begeleiding. De kinderen functioneren in 4 Domijnen op leeftijd (van 0-3, 4-6, 7-9 en 9-12) waartussen 4 keer  per jaar een overgang kan plaatsvinden. Op deze Domijnen staat een team van  leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Joke: ”Het onderscheid tussen opvang  en onderwijs is er hier niet meer. Bij het koken in het restaurant gaat het om procenten.  Bij het lezen in het taaldomijn kan het gaan om het lezen van Donald Duck in de vrije tijd. Met de inspectie ga ik het gesprek aan over kwaliteit. Die willen zij,  die willen wij. Datzelfde geldt voor de GGD. Dat de thermometer in de koelkast te dicht naast het lampje lag waardoor de temperatuur in de koelkast een minpunt  opleverde, neem ik als leerpunt mee. Maar de kern zit ergens anders en daarover ga ik telkens open het gesprek aan.”

mondomijn1 mondomijn2 mondomijn3 mondomijn4

Nieuwsbrief oktober 2016

In de bijlage weer een nieuwsbrief van IKOOK. De vereniging leeft: we hebben meer nieuws dan ooit. Vooral het leren van elkaar staat centraal – ruim 75% van de nieuwsbrief wordt gevuld door leerervaringen en kennisdeling. Een resultaat waar we trots op zijn als vereniging die juist die kennisdeling wil bevorderen.

Een selectie uit de nieuwsberichten:

  • In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat wij ideeën hebben om de flexibele onderwijstijden een stap verder te helpen. Inmiddels zijn we hard aan de slag met de ontwikkeling van een handreiking.
  • Hierbij doen we aan ieder die nog niet met flexibele onderwijstijden werkt maar dit wel graag zou willen, de oproep om zich bij ons te melden. Wil je deze oproep ook in je netwerk verspreiden?
  • Afgelopen week hadden we een geslaagde Academie-bijeenkomst bij Mondomijn. In de nieuwsbrief een inhoudelijk verslag.
  • Sterrenschool Ermelo is per 1 augustus gesloten. Welke lessen kunnen andere scholen leren uit het proces in Ermelo leren?
  • Sterrenschool Hilversum is op zoek naar een bevlogen directeur die het concept verder wil uitbouwen. In de nieuwsbrief vind je een link naar de vacature.
  • In ‘Schitterend’ vertelt IKOOK-lid Hannah Vossen hoe zij met Compas nul13 de kindcentra in ’s-Hertogenbosch ondersteunen en stimuleren.