Sterrenschool Apeldoorn – Ineke Salentijn

1. Wat maakt Sterrenschool Apeldoorn een ster?

Wij zijn ver met het maatwerk dat wij de leerlingen bieden en blijven daar ook telkens in ontwikkelen. Daarin onderscheiden we ons echt van andere scholen. Wat ouders opvalt in onze school en waarom ze naar onze school komen? Bij een deel van de ouders is het een logische keuze als ‘buurtschool’, andere ouders kiezen echt voor het concept. De flexibele school- en vakantietijden zijn daarbij mooi meegenomen, maar vooral de individuele aanpak spreekt aan: ieder kind wordt gezien. Belangrijk bij schoolkeuze is ook de sfeer in de school. We hebben een gave school met mensen die écht ergens voor gaan. Dat merk je aan alles – en dat raakt ouders.

2. Met welke ontwikkelingen houdt de school zich bezig?

We zijn intensief bezig met de ontwikkeling van het maatwerk bij rekenen. Daar zijn we al een eind mee. Ook bij taal bieden we overigens maatwerk, maar rekenen heeft nu de meeste aandacht – ook omdat de opbouw van vaardigheden daarbij een stuk complexer is dan bij taal.

Lees meer

Nieuwsbrief januari 2017

Het is weer zover: een nieuwsbrief met allerlei nieuws, van binnen én buiten de vereniging.

Een selectie uit de nieuwsberichten:
– Het is nog stil rond de handreiking flexibele onderwijstijden, maar achter de schermen gebeuren er allerlei mooie dingen. Verschillende scholen zijn al aangehaakt om (binnen de huidige wettelijke kaders) ook aan de slag te gaan met flexibilisering.
– Met een groep Sterrenscholen doen we onderzoek naar maatwerk bij rekenen. Een eerste tussenproduct om dit maatwerk te leveren, is inmiddels opgeleverd. De komende periode zetten we belangrijke vervolgstappen. In de nieuwsbrief lees je hier meer over.
– VNG heeft verschillende Proeftuinen IKC aangewezen, waaronder de regio Noord-Groningen.
– In ‘Schitterend’ vertelt Ineke Salentijn van Sterrenschool Apeldoorn over haar werk, school en de rol van de vereniging. Inspirerend!

Daarnaast nodigen we jullie graag nogmaals uit voor één van de Academiebijeenkomsten in het voorjaar (15 maart of 5 april) en de ALV op 31 mei. Welkom!