Baanbrekende handreiking voor vergaand maatwerk in onderwijs op landelijke IKC-dag officieel uitgereikt

Een baanbrekende handreiking voor vergaand maatwerk in primair onderwijs is tijdens de landelijke IKC-dag op 29 september gepresenteerd. De handreiking bevat onderbouwd onderzoek met praktijkvoorbeelden, inzicht in wet- en regelgeving voor haalbaar maatwerk, en een checklist waarmee organisaties hun eigen stand van zaken kunnen toetsen.

 

De term ‘handreiking’ is bewust gekozen. Het is geen vaste richtlijn of stappenplan, maar een verzameling van praktisch toepasbare kennis en inzichten om onderwijs(-tijden) te flexibiliseren. Door in te zetten op maatwerk, kunnen IKC’s, scholen, directeuren en bestuurders beter omgaan met de financiële en maatschappelijke uitdagingen die nu in het primair onderwijs spelen.

 

Vergaand maatwerk

Het maatwerk zoals beschreven in de handreiking kan vergaande gevolgen hebben. Bijvoorbeeld flexibilisering van onderwijstijden, waardoor IKC’s en scholen ook tijdens gangbare vakanties open kunnen blijven. De handreiking geeft handvatten om nu al met een ander jaarritme te experimenteren. Zo wordt het onderwijsaanbod voor kinderen letterlijk vergroot. En krijgen IKC’s en scholen de kans om hun onderwijs structureel anders in te richten.

 

Om dit voor alle onderwijsorganisaties en -professionals haalbaar te maken, blijft de handreiking realistisch. Met aandacht voor de bestaande wet- en regelgeving, waarin ruimte is om te flexibiliseren. Maatwerk en flexibilisering in onderwijs(-tijden) heeft in ieder geval één doel: kinderen van 0-13 jaar het hele jaar door de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen.

 

Aanjagers van vernieuwing

Als belangenbehartiger voor pioniers in opvang en onderwijs, is IKOOK aanjager van experimenten en vernieuwing in onderwijsland. De handreiking is hier een goed voorbeeld van; het resultaat van kritisch en doorlopend experimenteren bij meerdere scholen.

 

Bart Eigeman, van 2001 tot 2012 wethouder in ’s-Hertogenbosch en de huidige voorzitter van IKOOK, heeft het eerste gedrukte exemplaar van de handreiking uitgereikt tijdens de IKC-dag in Apeldoorn. De handreiking (64 blz.) is als gratis download beschikbaar op de homepage van deze website.

 

Handreiking Maatwerk in Onderwijstijd(en)

Geeft u alstublieft uw emailadres op om de Handreiking te ontvangen. We gebruiken uw emailadres alleen om te communiceren over de Handreiking.

 

 

De Kerneel en de Bongerd – Erna Bouten

1. Wat maakt van deze scholen/kindcentra een ster? De Kerneel en de Bongerd zijn twee scholen/kindcentra in het dorp Nederweert. Een dorp met ruim 16.000 inwoners verspreid over meerdere kernen. Beide scholen/kindcentra liggen in het centrum en werken samen onder het motto 1+1=3,  met dezelfde kinderopvangorganisatie. Er is 1 managementteam en ook de teams werken […]