Opleiding directeur kindcentrum van Leeuwendaal

Steeds meer locaties voor onderwijs en opvang werken samen in kindcentra. Dat vraagt om specifieke leiding. Leeuwendaal biedt een leergang die erkend is voor registratie in het schoolleidersregister. De informatie vindt u hier:

Leeuwendaal opleiding directeur kindcentrum 2019

Anders leren anders organiseren: brigadiers bieden hulp

Steeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt om stappen te zetten.
De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ is een initiatief van Vereniging IKOOK en Bureau Interventures.
Meer informatie is te vinden op de website www.andersleren-andersorganiseren.nl

Lees hier het volledig persbericht over Anders leren, anders organiseren: Persbericht brigade oktober 2018 IKOOK

Nieuwsbrief PACT voor kindcentra

Bekijk via de volgende link de nieuwsbrief van PACT: Nieuwsbrief PACT voor kindcentra oktober 2018

Interessante nieuwsbrief die begint met de doorbraak voor vorming van kindcentra. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze handreiking worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. Daarmee wordt een belangrijke belemmering weggenomen om te gaan werken vanuit één team en één leiding. Dit maakt het mogelijk om beter invulling te geven aan samenwerking tussen verschillende partijen rondom kinderen. Goed nieuws dus

De handreiking is hier te lezen:Handreiking+btw+onderwijs en opvang