Kamerbrief flexibele onderwijstijden 2 april 2019

Lees hier de Kamerbrief die 2 april 2019 is aangeboden aan de tweede kamer door minister Slob:

Kamerbrief-uitkomst-experiment-flexibele-onderwijstijd 02.04.19

 

Experiment flexibele onderwijstijden

De Vereniging IKOOK is op de hoogte van het voorgenomen besluit om het experiment flexibele onderwijstijden te beëindigen.

IKOOK heeft gedurende het experiment een actieve rol gespeeld. In z’n meest tastbare vorm heeft dat met jullie medewerking geleid tot de ‘Handreiking Maatwerk in Onderwijs(tijden)’. In deze Handreiking Flexibilisering onderwijstijden Vereniging IKOOK wordt ook de huidige ruimte in wet- en regelgeving met betrekking tot onderwijstijden en vakanties verkend; een aantal scholen in het land maakt inmiddels gebruik van deze ruimte.

De Vereniging IKOOK ziet ook nog wel mogelijkheden om de ruimte die het experiment biedt in te bedden in bestaande wet- en regelgeving. IKOOK gaat daarover op korte termijn met het ministerie in gesprek. We kiezen daarom bewust eerst niet voor het mobiliseren van andere krachten in politiek en samenleving.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van onze inspanningen.

De PO-raad, sectororganisatie van het primair onderwijs reageert op het voorgenomen besluit: reactie PO-raad