ALV 4 november 2020 voor de leden van IKOOK

IKOOK is in beweging.
IKOOK is op zoek naar ‘hoe verder’
IKOOK is er door leden en voor leden.

Eerder ontvingen de leden de nieuwsbrief met daarin de aankondiging van de ALV. Hierbij een herhaalde oproep:

Uitnodiging aan de leden voor het bijwonen van de ALV waarin het vooral gaat over de toekomst van IKOOK.

De ALV wordt wegens alle maatregelen digitaal gehouden en wel op WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020 – 16.00 – 17.00
De bijeenkomst vindt plaats via google-meet.

Ben je lid en wil je de vergadering digitaal bijwonen? Meld je dan aan via hesterveen@gmail.com en je ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link voor de digitale ALV.

Zosja, voor integrale samenwerking rondom kinderen

Zosja, nieuw platform voor informatie over integrale samenwerking binnen opvang en onderwijs

Sinds september verschijnt er elke drie weken een nieuwsbrief van Zosja voor en door onderwijs en opvang. Het geeft informatie en inspiratie voor samenwerking richting integrale kindvoorzieningen. Graag brengen we dit initiatief onder de aandacht. Een mooi platform voor het delen van kennis en ervaring.

Lees hier het persbericht Zosja