aanmelden voor Experiment ruimte in Onderwijstijd

Experiment ruimte in onderwijstijd

De vereniging IKOOK zet zich al jaren in om meer flexibiliteit in regels en onderwijstijd te realiseren zodat organisaties letterlijk de ruimte krijgen om organisaties in te richten die zich inzetten voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Wij geloven dat het huidige systeem niet altijd meer passend is en gaan voor ruimte om zaken anders te organiseren samen met belangrijke betrokkenen rondom kinderen. De huidige samenleving vraagt soms iets anders.

Het vorige experiment is vorig jaar geëvalueerd. Sommige organisaties doen het erg goed naar tevredenheid van een ieder. Anderen hebben de ruimte weer laten varen. De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de organisaties die werkten met flexibele onderwijstijden. Onderwijstijd is geen indicator voor kwaliteit.

De minister was in eerste instantie terughoudend wat betreft de ruimte in onderwijstijd maar inmiddels is het gelukkig weer mogelijk om in te schrijven voor een experiment Ruimte in Onderwijstijd. Een mooie ontwikkeling die we als vereniging ondersteunen. Dus als je op grond van visie zaken anders wilt organiseren dan is het moment nu om in te schrijven! Zie onderstaande link voor meer informatie.

Aanmelden experiment Ruimte in Onderwijstijd