Actueel

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief Vereniging IKOOK december 2018 In de nieuwsbrief: Van de voorzitter Afronding Versnellingsvraag Academie bijeenkomsten Jaarplan 3.0 Brigadiers: anders leren – anders organiseren

Kamerbrief vanuit Pact voor Kindcentra

In het Platform kindcentra komen organisaties van zeer verschillende achtergronden samen om te pleiten voor kindcentra. De samenstelling van dit Platform laat zien dat het maatschappelijk draagvlak voor de beweging richting kindcentra zeer groot is. De samenwerkende organisaties zijn in gesprek met commissie van de ministeries van OCW en SZW om de beweging kracht bij […]

Jaarplan 2018-2019 Vereniging IKOOK

Waartoe is de vereniging IKOOK en wat doet de vereniging? Het bestuur werkt hiervoor met een jaarplan. Het jaarplan is te lezen via de volgende link: Jaarplan V3 Vereniging IKOOK nov2018

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

0 + 7 = ?