Anders leren anders organiseren: brigadiers bieden hulp

Steeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt om stappen te zetten.
De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ is een initiatief van Vereniging IKOOK en Bureau Interventures.
Meer informatie is te vinden op de website www.andersleren-andersorganiseren.nl

Lees hier het volledig persbericht over Anders leren, anders organiseren: Persbericht brigade oktober 2018 IKOOK