Artikelen door Corine Bravenboer

Agenda: intervisie & ALV op 26 november

Om alvast in de agenda te noteren: 26 november organiseert IKOOK een ALV en intervisiebijeenkomst in Utrecht. Van 14-16 uur denken we in workshops na over verschillende thema’s rond Integrale Kindcentra en Sterrenscholen: Doorgaande lijn tussen onderwijs & opvang Organisatievormen voor een IKC ICT in onderwijs Teamuitwisseling: welke vragen leven op de werkvloer? Aansluitend wordt […]

Nieuwsbrief juni

  Vereniging IKOOK, de Sterrenscholen en Integrale Kindcentra blijven volop in beweging. Wij geven een impressie van de ontwikkelingen in de nieuwsbrief van juni. In de nieuwsbrief vindt u onder meer: informatie over de ledenbijeenkomst en ALV op 18 juni, een kennismaking met een kandidaat-bestuurslid en een interview met Ria Colenbrander namens de Katholieke Pabo […]

Afstemming toezichtkader Kinderopvang en Onderwijs

In Integrale Kindcentra is sprake van een nauwe samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Op dit moment is er echter nog veel verschil tussen de toezichtkaders voor beide sectoren; een belemmering voor de ontwikkeling van deze centra. Ook vereniging IKOOK heeft dit ingebracht tijdens het recente Rondetafelgesprek Onderwijsinnovaties. We zijn dan ook blij dat er nu […]