Artikelen door Corine Bravenboer

Stop de overregulering!

De lerarenvakbond Leraren in Actie heeft een oude petitie weer uit de kast getrokken: ‘Stop de overvolle klassen’. In deze petitie stelt LIA voor om het maximum aantal leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Reden? “Wij krijgen de afgelopen jaren steeds meer signalen van ouders en van leraren uit zowel het basis- als het […]

‘Het jonge kind in het (I)KC’ – 15 maart & 5 april 2017

De komende maanden staan er weer mooie Academiebijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten willen we kennis en ervaring delen rond het thema ‘Het jonge kind in het (I)KC’. Betsy van de Grift geeft tijdens beide bijeenkomsten een inspirerende breinlezing. Daarnaast laten de locaties waar we te gast zijn, zien hoe zij de ontwikkelruimte voor het (jonge) kind vormgeven in […]

Werken met flexibele onderwijstijden? Meld je aan!

Afgelopen zomer heeft staatssecretaris Dekker besloten het experiment ‘flexibele onderwijstijden’ te verlengen. Dit betekent dat de scholen die al in het experiment zitten, langer de tijd krijgen om te werken met flexibele onderwijstijden. Er zijn echter meer scholen die hun onderwijstijden willen flexibiliseren. IKOOK gaat graag met hen in gesprek! Vereniging IKOOK werkt op dit […]