Thema bijeenkomst academie 7 december 2018 over flexibele dagarrangementen

31 mei: ALV & inspiratie bij IKC Van Kampen

31 mei staat een algemene ledenvergadering gepland. Leden ontvangen voorafgaand aan de vergadering nog de agenda. Voorafgaand aan de vergadering willen we graag met elkaar uitwisselen en inspiratie opdoen op de werkvloer. Jullie zijn daarom van harte welkom op IKC Van Kampen, één van de kindcentra die zich heeft aangesloten bij het vervolgtraject flexibilisering van onderwijstijden.

IKC van Kampen is inmiddels ruim een jaar officieel kindcentrum. Uniek aan IKC van Kampen is dat er sprake is van een geïntegreerd team met één leidinggevende en één bestuur. Maatwerk wordt planmatig van onderaf opgebouwd. De onderbouw is inmiddels al flexibel, waardoor kinderen op het moment dat voor hén passend is door kunnen stromen  naar een volgend leerjaar. Benieuwd? Directeur Misja van Herp laat het je op 31 mei graag zien.

We starten om 14 uur met de uitwisseling op de locatie. Het officiële gedeelte van de ALV start om circa 15.30 uur. Het adres is Paterstraat 1 in Vlaardingen. Aanmelden kan via info@verenigingikook.nl. (Nog) geen lid? Je bent ook van harte welkom om eens te komen kijken.

“Het gemiddelde kind bestaat niet” – IKOOK Academie bezoekt Mondomijn

Woensdag 5 oktober waren we met 25 professionals uit opvang & onderwijs op bezoek bij Mondomijn. We hebben daar kennis uitgewisseld rond gepersonaliseerd ontwikkelen van 0-13 jaar, waarbij ook mooie verbindingen zijn gelegd tussen de aanwezigen. Dit smaakt naar meer! Bijgaand een inhoudelijk verslag van de presentatie van Mondomijn.

In de hal, meer een soort keuken, van Kindcentrum Mondomijn staan grote tafels. Het zijn de flexplekken voor ouders en leerkrachten. Bart heet 25 professionals uit opvang en onderwijs welkom. “Wat mij in de ontwikkeling van Mondomijn raakt is dat er zoveel ontwikkelruimte is om wat je onderweg tegenkomt aan te gaan. Er wordt niet gewerkt vanuit conclusies en oplossingen, de oplossingen worden samen gemaakt.”
Na een inventarisatie van ieders leervragen vertelt Joke, directeur van kindcentrum Mondomijn, hoe in Mondomijn gewerkt wordt. Ze legt de cirkel van vernieuwing uit: verkennen (wat zijn je ambities, geef jezelf van daaruit opdrachten), ontwikkelen (met kennis uit de praktijk en uit de wetenschap keuzes maken), realiseren (altijd met een critical friend én in deze spannende fase de zorg voor de mensen die het doen), vieren (niet alleen vieren als het doel gehaald is, het vieren wat niet (goed) werkt geeft grote kans op leren).

ontwikkelcirkel-mondomijn

Er is een aantal kernwaarden waar de cirkel van vernieuwing om draait:

  1. Vragen van kinderen blijven hoe dan ook centraal staan. Het draait om gezien  worden, contact, samen. Door kinderen te zien, ontdekken we dat het gemiddelde  kind niet bestaat. Dat betekent dan ook dat alle gestandaardiseerde  middelen onder de loupe genomen moeten: lesprogramma’s, Citotoetsen en  Citoscores, enzovoorts. Het kind centraal stellen maakt dat je het als leerkracht  niet alleen kunt. De leerkracht wordt ingezet in waar hij/zij goed in is. En wat gebeurt er als je doet waar je goed in bent?
  2. Erken de ongelijkheid. Ieder kind, iedere ouder, iedere leerkracht is anders. Het  gaat er niet om hoe we met die verschillen omgaan. Mondomijn gaat uit van die verschillen en benut die. Omdat niets standaard is, is het belangrijk goede  ijkpunten af te spreken.

Deze kernwaarden leiden tot de persoonlijke leerroute van ieder kind. Er is geen vast moment en er is geen vaste manier om te leren. Van 7.30-18.30 uur wordt in  Mondomijn de hele dag de omgeving rond het kind als leeromgeving ingezet.  Ieder kind heeft een individueel leer- en ondersteuningsplan.
Het individuele plan gaat over de lange termijn en over de korte termijn. De leerkracht  bepaalt met het kind op welk niveau het voor dat onderdeel heeft. Ieder  onderdeel heeft een eigen kleur en een eigen leerplan. Het kind bepaalt in gesprek  met de leerkracht wat de leerdoelen -uitgewerkt in leervragen- zijn voor deze periode  van 2-6 weken en welke ondersteuningsbehoefte daar bij past. Dat leidt tot  afspraken over planning (doe je het zelf, is er structuur nodig e.d.) en over de wijze  van begeleiding. Er worden bijzonderheden genoteerd, evt. ook vanuit ouders aangedragen. De docent waakt ervoor dat onderzoeksvragen alleen uitgaan van een ‘tekort’, er is ook aandacht voor vragen vanuit talent.

Op basis van dit leerplan is er permanent feedback. Kinderen leren al jong ook zelf feedback te geven. Ieder kind heeft een eigen mentor. En in ieder leerdomijn zijn diverse leerkrachten  als specialist die kinderen voorzien van instructie en begeleiding. De kinderen functioneren in 4 Domijnen op leeftijd (van 0-3, 4-6, 7-9 en 9-12) waartussen 4 keer  per jaar een overgang kan plaatsvinden. Op deze Domijnen staat een team van  leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Joke: ”Het onderscheid tussen opvang  en onderwijs is er hier niet meer. Bij het koken in het restaurant gaat het om procenten.  Bij het lezen in het taaldomijn kan het gaan om het lezen van Donald Duck in de vrije tijd. Met de inspectie ga ik het gesprek aan over kwaliteit. Die willen zij,  die willen wij. Datzelfde geldt voor de GGD. Dat de thermometer in de koelkast te dicht naast het lampje lag waardoor de temperatuur in de koelkast een minpunt  opleverde, neem ik als leerpunt mee. Maar de kern zit ergens anders en daarover ga ik telkens open het gesprek aan.”

mondomijn1 mondomijn2 mondomijn3 mondomijn4