Zosja, voor integrale samenwerking rondom kinderen

Zosja, nieuw platform voor informatie over integrale samenwerking binnen opvang en onderwijs

Sinds september verschijnt er elke drie weken een nieuwsbrief van Zosja voor en door onderwijs en opvang. Het geeft informatie en inspiratie voor samenwerking richting integrale kindvoorzieningen. Graag brengen we dit initiatief onder de aandacht. Een mooi platform voor het delen van kennis en ervaring.

Lees hier het persbericht Zosja

 

Nieuwsbrief Vereniging IKOOK juli 2020: Achter de schermen….

Beste lezer,

De Vereniging IKOOK heeft afgelopen jaar niet veel op de voorgrond geacteerd. Op de achtergrond echter is er genoeg aan de hand. Be je geïnteresseerd in wat er speelt en waar we mee bezig zijn als bestuur? Lees het in de nieuwsbrief IKOOK 1 juli

 

aanmelden voor Experiment ruimte in Onderwijstijd

Experiment ruimte in onderwijstijd

De vereniging IKOOK zet zich al jaren in om meer flexibiliteit in regels en onderwijstijd te realiseren zodat organisaties letterlijk de ruimte krijgen om organisaties in te richten die zich inzetten voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Wij geloven dat het huidige systeem niet altijd meer passend is en gaan voor ruimte om zaken anders te organiseren samen met belangrijke betrokkenen rondom kinderen. De huidige samenleving vraagt soms iets anders.

Het vorige experiment is vorig jaar geëvalueerd. Sommige organisaties doen het erg goed naar tevredenheid van een ieder. Anderen hebben de ruimte weer laten varen. De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de organisaties die werkten met flexibele onderwijstijden. Onderwijstijd is geen indicator voor kwaliteit.

De minister was in eerste instantie terughoudend wat betreft de ruimte in onderwijstijd maar inmiddels is het gelukkig weer mogelijk om in te schrijven voor een experiment Ruimte in Onderwijstijd. Een mooie ontwikkeling die we als vereniging ondersteunen. Dus als je op grond van visie zaken anders wilt organiseren dan is het moment nu om in te schrijven! Zie onderstaande link voor meer informatie.

Aanmelden experiment Ruimte in Onderwijstijd