Baanbrekende handreiking voor vergaand maatwerk in onderwijs op landelijke IKC-dag officieel uitgereikt

Een baanbrekende handreiking voor vergaand maatwerk in primair onderwijs is tijdens de landelijke IKC-dag op 29 september gepresenteerd. De handreiking bevat onderbouwd onderzoek met praktijkvoorbeelden, inzicht in wet- en regelgeving voor haalbaar maatwerk, en een checklist waarmee organisaties hun eigen stand van zaken kunnen toetsen.

 

De term ‘handreiking’ is bewust gekozen. Het is geen vaste richtlijn of stappenplan, maar een verzameling van praktisch toepasbare kennis en inzichten om onderwijs(-tijden) te flexibiliseren. Door in te zetten op maatwerk, kunnen IKC’s, scholen, directeuren en bestuurders beter omgaan met de financiële en maatschappelijke uitdagingen die nu in het primair onderwijs spelen.

 

Vergaand maatwerk

Het maatwerk zoals beschreven in de handreiking kan vergaande gevolgen hebben. Bijvoorbeeld flexibilisering van onderwijstijden, waardoor IKC’s en scholen ook tijdens gangbare vakanties open kunnen blijven. De handreiking geeft handvatten om nu al met een ander jaarritme te experimenteren. Zo wordt het onderwijsaanbod voor kinderen letterlijk vergroot. En krijgen IKC’s en scholen de kans om hun onderwijs structureel anders in te richten.

 

Om dit voor alle onderwijsorganisaties en -professionals haalbaar te maken, blijft de handreiking realistisch. Met aandacht voor de bestaande wet- en regelgeving, waarin ruimte is om te flexibiliseren. Maatwerk en flexibilisering in onderwijs(-tijden) heeft in ieder geval één doel: kinderen van 0-13 jaar het hele jaar door de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen.

 

Aanjagers van vernieuwing

Als belangenbehartiger voor pioniers in opvang en onderwijs, is IKOOK aanjager van experimenten en vernieuwing in onderwijsland. De handreiking is hier een goed voorbeeld van; het resultaat van kritisch en doorlopend experimenteren bij meerdere scholen.

 

Bart Eigeman, van 2001 tot 2012 wethouder in ’s-Hertogenbosch en de huidige voorzitter van IKOOK, heeft het eerste gedrukte exemplaar van de handreiking uitgereikt tijdens de IKC-dag in Apeldoorn. De handreiking (64 blz.) is als gratis download beschikbaar op de homepage van deze website.

 

Handreiking Maatwerk in Onderwijstijd(en)

Geeft u alstublieft uw emailadres op om de Handreiking te ontvangen. We gebruiken uw emailadres alleen om te communiceren over de Handreiking.

 

 

De Kerneel en de Bongerd – Erna Bouten

1. Wat maakt van deze scholen/kindcentra een ster? De Kerneel en de Bongerd zijn twee scholen/kindcentra in het dorp Nederweert. Een dorp met ruim 16.000 inwoners verspreid over meerdere kernen. Beide scholen/kindcentra liggen in het centrum en werken samen onder het motto 1+1=3,  met dezelfde kinderopvangorganisatie. Er is 1 managementteam en ook de teams werken […]

Werken met flexibele onderwijstijden? Meld je aan!

Afgelopen zomer heeft staatssecretaris Dekker besloten het experiment ‘flexibele onderwijstijden’ te verlengen. Dit betekent dat de scholen die al in het experiment zitten, langer de tijd krijgen om te werken met flexibele onderwijstijden. Er zijn echter meer scholen die hun onderwijstijden willen flexibiliseren. IKOOK gaat graag met hen in gesprek!

Vereniging IKOOK werkt op dit moment (oktober 2016) aan een handreiking voor het werken met flexibele onderwijstijden. Dit was door Sander Dekker al aangekondigd in de Tweede Kamer:

“Tot slot ga ik [Sander Dekker dus] samen met de scholen die werken met flexibele onderwijstijd en met de PO-Raad werken aan een concretiseringsslag van de globale randvoorwaarden die ik hiervoor heb besproken. Mochten we in de toekomst flexibele onderwijstijd breed willen toestaan, dan kan de uitkomst hiervan als handreiking dienen voor scholen die hiermee willen werken. Met deze handreiking kunnen leraren, ouders en schoolleiders het gesprek aangaan over of, en hoe, zij verantwoord de stap zetten naar flexibele onderwijstijd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een profiel voor leraren die met dit concept kunnen werken, een kostenmodel, en de wijze waarop de invoering kan worden gemonitord.”

Deze handreiking ontwikkelen we op basis van de ervaring van huidige experimentscholen. De handreiking is bedoeld voor scholen die hun onderwijstijden willen flexibiliseren. Dat zou kunnen ná wetswijziging (na afloop van het experiment), maar vereniging IKOOK ziet ook al mogelijkheden binnen huidige wet- en regelgeving.

Aan de hand van ons onderzoek bij de handreiking willen we het gesprek aangaan met scholen die willen flexibiliseren: waar sta je nu en welke stappen moet je nog zetten om je onderwijstijden te flexibiliseren? Dit doen we uiteraard aan de hand van de door ons geschreven handreiking. Na de intake ontvang je van ons een rapport, waarin staat wat zeker nog in je plan van aanpak moet. De eerste gesprekken staan gepland op 30 november 2016 van 9-12 uur. We willen dan met een groep geïnteresseerde scholen aan de slag gaan om hun beginsituatie in kaart te brengen. Aan de hand daarvan ontvang je een rapport van ons, waar we op 18 januari 2017 tijdens een tweede bijeenkomst verder mee aan de slag gaan voor een plan van aanpak. Locatie van beide bijeenkomsten is Burgemeester de Beaufortweg 18 in Leusden.

Ben je als school geïnteresseerd in het werken met flexibele onderwijstijden, op korte of langere termijn? Meld je dan (vrijblijvend) bij ons aan! Dat kan via info@verenigingikook.nl of onderstaand formulier.