Flexibele schoolvakanties? Dat kan!

In Nederland is een klein aantal scholen dat ouders en de kinderen de gelegenheid geeft om buiten schoolvakanties om vrij te zijn. Binnen de huidige wet- en regelgeving zit namelijk ruimte om dat te doen.

Het ministerie van OCW heeft Vereniging IKOOK gevraagd een rol te spelen bij het bekend maken bij scholen voor primair onderwijs van de ruimte die er is voor flexibele onderwijstijden en vakanties binnen de geldende wet- en regelgeving. De bedoeling is dat schoolleiders weten welke mogelijkheden er zijn.

In een filmpje dat is gemaakt op IKC Van Kampen in Vlaardingen vertelt Misja van Herp hoe zij deze flexibele vakanties inzetten en hoe ze daar zijn gekomen.

Verder is er een handreiking van de vereniging waarin dit wordt uitgelegd. Via deze link kunt u de handreiking downloaden:

Handreiking Flexibilisering onderwijstijden Vereniging IKOOK

Voor degenen die het verhaal van Misja willen horen: hier kun je de film bekijken. Duur is iets minder dan zeven minuten.

ALV 4 november 2020 voor de leden van IKOOK

IKOOK is in beweging.
IKOOK is op zoek naar ‘hoe verder’
IKOOK is er door leden en voor leden.

Eerder ontvingen de leden de nieuwsbrief met daarin de aankondiging van de ALV. Hierbij een herhaalde oproep:

Uitnodiging aan de leden voor het bijwonen van de ALV waarin het vooral gaat over de toekomst van IKOOK.

De ALV wordt wegens alle maatregelen digitaal gehouden en wel op WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020 – 16.00 – 17.00
De bijeenkomst vindt plaats via google-meet.

Ben je lid en wil je de vergadering digitaal bijwonen? Meld je dan aan via hesterveen@gmail.com en je ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link voor de digitale ALV.

Nieuwsbrief IKOOK juli 2019

Beste leden en geinteresseerden. Er is heel wat te doen geweest rondom de flexibilisering van onderwijstijden. Dit is een belangrijk thema, ook voor IKOOK. De vereniging is actief geweest hiermee. In de nieuwsbrief meer informatie hierover.

Nieuwsbrief IKOOK juli 2019 (1)

Fijne zomerperiode!