Experiment flexibele onderwijstijden

De Vereniging IKOOK is op de hoogte van het voorgenomen besluit om het experiment flexibele onderwijstijden te beëindigen.

IKOOK heeft gedurende het experiment een actieve rol gespeeld. In z’n meest tastbare vorm heeft dat met jullie medewerking geleid tot de ‘Handreiking Maatwerk in Onderwijs(tijden)’. In deze Handreiking Flexibilisering onderwijstijden Vereniging IKOOK wordt ook de huidige ruimte in wet- en regelgeving met betrekking tot onderwijstijden en vakanties verkend; een aantal scholen in het land maakt inmiddels gebruik van deze ruimte.

De Vereniging IKOOK ziet ook nog wel mogelijkheden om de ruimte die het experiment biedt in te bedden in bestaande wet- en regelgeving. IKOOK gaat daarover op korte termijn met het ministerie in gesprek. We kiezen daarom bewust eerst niet voor het mobiliseren van andere krachten in politiek en samenleving.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van onze inspanningen.

De PO-raad, sectororganisatie van het primair onderwijs reageert op het voorgenomen besluit: reactie PO-raad

 

Themabijeenkomst flexibele onderwijstijden 16 januari 2019 Amersfoort

Schrijf je in voor de bijeenkomst over flexibele onderwijstijden. De huidige krapte op de arbeidsmarkt maar vooral de ontwikkelvraag van kinderen vraagt dat het onderwijssysteem tegen het licht wordt gehouden. Wat kan anders? Wat is mogelijk binnen wet- en regelgeving? En hoe kun je de samenwerking met andere professionals rondom kinderen samen goed vormgeven binnen de flexibele ruimte? Dit zijn vragen die leven in onderwijs- en opvangveld. Heb jij nog andere vragen? Bezoek dan de jaarlijkse bijeenkomst over flexibele onderwijstijden en leer van anderen, stel je vragen en ga geïnspireerd naar huis.

Schrijf je nu in via de website van de Vereniging IKOOK https://www.verenigingikook.nl/academie

Anders leren anders organiseren: brigadiers bieden hulp

Steeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt om stappen te zetten.
De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ is een initiatief van Vereniging IKOOK en Bureau Interventures.
Meer informatie is te vinden op de website www.andersleren-andersorganiseren.nl

Lees hier het volledig persbericht over Anders leren, anders organiseren: Persbericht brigade oktober 2018 IKOOK