1. Wat maakt van deze scholen/kindcentra een ster?

De Kerneel en de Bongerd zijn twee scholen/kindcentra in het dorp Nederweert. Een dorp met ruim 16.000 inwoners verspreid over meerdere kernen. Beide scholen/kindcentra liggen in het centrum en werken samen onder het motto 1+1=3,  met dezelfde kinderopvangorganisatie. Er is 1 managementteam en ook de teams werken nauw samen. Ze versterken elkaar zonder de eigenheid per locatie op te geven.

Er werken betrokken mensen die hard met hun hart werken, mensen die van betekenis willen zijn voor de kinderen in het dorp. Er wordt de verbinding gezocht met de omgeving passend bij het aanbod. Dat maakt niet alleen de Kerneel en de Bongerd tot een ster, maar het maakt dat zij samen met hun omgeving in ontwikkeling blijven om met elkaar het beste voor de kinderen en hun ouders te bieden.

2. Met welke ontwikkelingen houden de scholen zich bezig?

Op beide plekken zijn we ervan overtuigd dat het voeren van goede gesprekken met kinderen een bron van informatie is en zeer waardevol instrument om betrokkenheid, verantwoordelijkheid en taakgerichtheid te bevorderen.

Twee gespecialiseerde leerkrachten verzorgen de scholing die docenten moet voorbereiden op hun gesprekken met leerlingen.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen gaan we verder vorm geven door het werken in clusters. We doen dit al op het gebied van groepsbesprekingen en gaan dit uitbreiden met groepsoverstijgend werken. Volgend jaar krijgen alle clusters (leeftijd kinderen 0-12 jaar) ruimte om onder leiding van een externe kracht stil te staan bij zichzelf en het cluster. Werken als een team is namelijk een voortdurend afstemmen, ieder met zijn eigen motieven en vermogens. We vinden het belangrijk om te blijven reflecteren en ons collectief te blijven verbeteren en met plezier te werken.

De Kerneel heeft het afgelopen jaar een doorgaande lijn ontwikkeld: Ik reken op jou. Dit is een creatieve doorgaande lijn behorend bij de methode “De wereld in getallen”. Cultuureducatie en creatieve vakken zijn in verband gebracht met de rekendoelen.

De Bongerd heeft een nauwe samenwerking met de sportverenigingen en neemt deel aan het initiatief “De Bengele beweegt”. De Bengele beweegt is de ontmoetingsplek van Nederweert met een vernieuwend en breed sport- en cultuuraanbod. We werken aan een open en uitnodigende omgeving met verenigingen en andere maatschappelijke partners.

3. Wat hebben jullie andere leden te geven?

We staan open om ons te laten inspireren en anderen te inspireren. Mensen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen en we vertellen graag hoe we in de praktijk al een aantal zaken regelen voor kinderen van 0-13 jaar van 07.00 – 19.00 uur, zonder te functioneren vanuit 1 organisatie. We gaan graag samen op zoek naar hoe we dit verder kunnen ontwikkelen.

Door onze ervaringen te delen kunnen we van elkaar leren en samen sterker staan. Enkele voorbeelden van wat we doen:

  • Werken vanuit een IKC plan ( schoolplan)
  • De kernwaarden verbonden en zichtbaar gemaakt
  • Interne begeleider van 0-13 jaar
  • Inzet van personeel op meerdere plekken met als taak bewust de verbinding te zoeken en de vinger op ‘zere’ plekken te leggen.
  • Dag van de IKC medewerker.
  • Ontmoetingsplein, doorgaande leerlijn, gezamenlijke thema’s
  • Delen van ruimtes, groepen, kantoren etc.

Op IKC Kerneel en Bongerd zijn de dingen vanuit mensen ontstaan. Doordat er geen cultuur meer is van dit is onderwijs en dat is opvang ontstaan dingen natuurlijk. Kantoren worden gedeeld waardoor er snel gehandeld en samengewerkt kan worden.

4. Op welk punt willen jullie nog graag van anderen leren?

We willen graag meer beelden krijgen bij  flexibele schooltijden en het aanbieden van arrangementen voor kinderen van 0-13 jaar. Verder willen we toewerken naar een IKC met 1 directievoering. Gezien de verschillende cao’s blijft het ingewikkeld  om als 1 werkgever naar buiten te treden. Ook daar willen we graag praktijkvoorbeelden van anderen zien.

Heb je interesse in kennisdeling? Vraag ernaar!