De rol van ict

Modern onderwijs

Kinderen weten tegenwoordig niet beter dan dat je met een mobiele telefoon video’s kunt bekijken en foto’s kunt maken. Onze samenleving is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en blijft in rap tempo veranderen. Het internet speelt een grote rol in het leven van alledag. Het is belangrijk dat het onderwijs hier op inspeelt.

Op De Sterrenschool wordt met ict een gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind mogelijk gemaakt. Leren vindt plaats in een (ict)rijke leeromgeving. Het inzetten van de tablet of een laptop is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast werken ook alle medewerkers met moderne technologie, zo hebben ze snel en accuraat inzicht hoe het er met de kinderen voor staat en voor onderlinge kennisdeling.

21e eeuwse vaardigheden

Om succesvol samen te werken en te leven zijn tegenwoordig andere competenties nodig dan voorheen. Dit vraagt om een ander leeraanbod en een andere organisatie van leren. De kernvraag is: wat en hoe moeten we leren om in de 21e eeuw succesvol te zijn? Het antwoord hierop wordt gegeven in de zogenaamd 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden worden inmiddels in verschillende modellen beschreven, waarbij samenwerking; communicatie; ICT geletterdheid; sociale en/of culturele vaardigheden (inclusief burgerschap) in al deze modellen terugkomen. Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplossend denken in bijna alle modellen genoemd.

Op De Sterrenschool wordt veel aandacht besteedt aan de 21 eeuwse vaardigheden. Samenwerking, creativiteit, ICT geletterdheid en probleemoplossend denken wordt gestimuleerd.

De boeken over ict op De Sterrenschool

Het gebruik van ict op De Sterrenschool wordt in twee boeken nader omschreven. U kunt ze hiernaast inzien of bestellen via onze bestelpagina.

Boeken bestellen

De Sterrenschool 2.1 over maatwerk op De Sterrenschool

De Sterrenschool 2.2 over de functionele eisen van ict op De Sterrenschool