1. Wat maakt basisschool De Staaij een ster?

De kracht van een klein dorp en een kleine school om in verbinding met elkaar een nieuwe koers te gaan varen vind ik getuigen van visie, moed en vertrouwen en dat maakt niet alleen de Staaij maar alle betrokkenen tot een ster. De onderwijsinnovatie die op de Staaij is ingezet is zowel ontstaan vanuit noodzaak als uit de breed gedragen wens om toekomstgericht en toekomstbestendig onderwijs te realiseren in Middelaar. De ouders en de bewoners van de dorpen Middelaar en Plasmolen hebben het behoud van de school als voorziening voor het dorp, als één van de speerpunten geformuleerd in het onlangs opgestelde Dorps Ontwikkel Plan. Het onderzoeken van de haalbaarheid van deze wens heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen school, ouders, opvang, zorg en bewoners. Samen met de wens van het onderwijsteam om het onderwijs op een kleine school van 54 leerlingen organiseerbaar te houden en het onderwijs toekomstgericht te maken hebben we gekozen voor het concept van de Sterrenschool, omdat hierin flexibiliteit en kwaliteit hand in hand gaan.

2. Met welke ontwikkelingen houdt de school zich bezig?

We zijn intensief bezig met de ontwikkeling van het maatwerk bij rekenen. Aankomend jaar starten we met het anders organiseren van het onderwijs.

  • De klassen worden vervangen door units waarmee de eerste stap gezet is op weg naar het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem.
  • Op het gebied van taal en rekenen gaan we starten met vakadoptie. Enerzijds willen we hiermee het reken –en taalonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven, anderzijds zorgt dit ervoor dat alle leerkrachten betrokken zijn bij alle leerlingen en dat we als team verantwoordelijk zijn voor het totale onderwijs in de school.
  • Naast unitonderwijs en vakadoptie gaan onderwijs, opvang en zorg intensief samenwerken, we gaan elkaar aanvullen en versterken door gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten van de medewerkers van de drie teams.

De Staaij heeft, op uitnodiging van de Vereniging IKOOK, deelgenomen aan  bijeenkomsten rond het onderwerp flexibilisering onderwijstijden. Het doel van deze bijeenkomsten was om input te leveren uit de praktijk om een handreiking te schrijven voor de invoering van flexibele onderwijstijden. De Staaij wil binnen enkele jaren flexibele onderwijstijden invoeren, de handreiking die nu wordt opgesteld beschrijft duidelijk aan welke voorwaarden een school moet voldoen om dit tot een succes te maken. Het gaat hierbij zowel om het organisatorische deel als om het borgen van de onderwijskwaliteit. Het werken met persoonlijke leerroutes voor kinderen is een voorwaarde voor het invoeren van flexibele onderwijstijden.

 

3. Wat hebben jullie andere leden te geven?

De samenwerking tussen onderwijs en opvang wordt op de Staaij verrijkt met een derde partij, te weten een kleinschalige zorginstelling voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking en/of ontwikkelingsachterstand. De wederzijdse ontmoetingen tussen kinderen en professionals zorgen voor herkenning, erkenning en begrip. Het werken in een breed multidisciplinair team heeft meerwaarde voor alle betrokkenen. Deze ervaringen delen we graag. De Staaij kan daarnaast een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere kleine scholen die een grote verandering in gang willen zetten, we kunnen hen op weg helpen, praktische tips geven en we stellen onze deuren open voor anderen. We zijn een bewijs dat het kan, ook op een kleine school.

 

4. Op welk punt willen jullie nog graag van anderen leren?

We willen graag meer kennis over het inrichten van een leerrijke omgeving en op welke wijze wij het onderwijsprogramma kunnen koppelen aan thema’s.  We zijn ook op zoek naar manieren om het kunst- en cultuuronderwijs te verduurzamen binnen de school.  Samenwerken in een lerend netwerk lijkt ons een mooie manier om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Heb je interesse in kennisdeling? Vraag ernaar!