De 5 stappen om een sterrenschool te bouwen

Wat moet er gebeuren om het concept van De Sterrenschool te implementeren? Een handige leidraad voor organisaties die in hun eigen stad of dorp De Sterrenschool willen beginnen.
De vijf stappen zijn:

  VERKENNEN

  STEUN ZOEKEN

  PLANNENGROEPEN SAMENSTELLEN

  SAMENWERKINGSCONTRACT SLUITEN

  IMPLEMENTATIEPLAN MAKEN

Bekijk hier een film over de implementatie van het concept.
 • Stap één: Verkennen

  Als mensen enthousiast zijn over het concept van De Sterrenschool is de verleiding groot meteen aan de slag te gaan. Hierbij is een waarschuwing op zijn plek. Om verspilling van geld, tijd en energie te voorkomen, is het belangrijk om eerst te verkennen of De Sterrenschool kans van slagen heeft op de plek waar de initiatiefnemers deze voor ogen hebben. Het heeft alleen zin om verder te gaan als er voldoende ouders en kinderen klant van De Sterrenschool willen worden.

 • Stap twee: Steun zoeken

  Als De Sterrenschool perspectief heeft op voldoende aanmeldingen kunnen de initiatiefnemers gaan bedenken hoe ze De Sterrenschool in de praktijk willen brengen. Dit uitdenken is een proces dat tijd en geld vraagt. Hierom moeten de initiatiefnemers zorgen dat hun eigen organisatie deze geld- en tijdsinvestering steunt. Oftewel: initiatiefnemers moeten bij hun belanghebbenden draagvlak creëren voor het gaan uitdenken van het implementatieplan.

 • Stap drie: Plannengroep samenstellen

  Een implementatieplan uitdenken voor zoiets omvangrijks en uitdagend als De Sterrenschool is niet eenvoudig. Een enkele organisatie heeft nooit alle kennis en ervaring in huis om deze klus succesvol te klaren. Hierom is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium andere relevante partijen te betrekken bij het schrijven van het implementatieplan. Een partij kan relevant zijn omdat deze te zijner tijd een rol gaat spelen in De Sterrenschool of omdat deze kennis heeft die belangrijk is bij het maken van het plan. Een juist samengestelde plannengroep kan enthousiasme delen en weerstand voorkomen. Ook wordt de beschikbare kennis bij organisaties zo optimaal benut.

 • Stap vier: Samenwerkingscontract sluiten

  In stap 3 hebben de initiatiefnemers de plannengroep samengesteld. Voordat met de eigenlijke plannenmakerij kan worden begonnen moeten leden van de plannengroep wel afspraken maken over de samenwerking: bijvoorbeeld over ieders tijd- en geldbesteding, over wat zij doen bij onenigheid, over eventuele toetreding van nieuwe leden en over de planning. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een samenwerkingscontract. De leden van de plannengroep hebben hiermee een instrument in handen om elkaar op gemaakte afspraken aan te spreken en hebben een procedure als dit niet tot resultaat leidt.

 • Stap vijf: Implementatieplan maken

  De plannengroep is compleet en onderlinge afspraken staan zwart op wit. Nu kan het eigenlijke werk beginnen: uitdenken hoe het concept van De Sterrenschool in de praktijk kan worden gebracht. In deze vijfde en laatste stap legt de plannengroep dit ‘hoe’ vast in een implementatieplan. Onderwerpen die in dit implementatieplan aan bod moeten komen zijn onder meer:

  – Hoe organiseert De Sterrenschool voldoende en competent personeel?
  – Hoe wordt digitaal leren georganiseerd?
  – Hoe organiseren we de huisvesting?
  – Hoe ziet de begroting van deze Sterrenschool eruit?