Flexibele schoolvakanties? Dat kan!

In Nederland is een klein aantal scholen dat ouders en de kinderen de gelegenheid geeft om buiten schoolvakanties om vrij te zijn. Binnen de huidige wet- en regelgeving zit namelijk ruimte om dat te doen.

Het ministerie van OCW heeft Vereniging IKOOK gevraagd een rol te spelen bij het bekend maken bij scholen voor primair onderwijs van de ruimte die er is voor flexibele onderwijstijden en vakanties binnen de geldende wet- en regelgeving. De bedoeling is dat schoolleiders weten welke mogelijkheden er zijn.

In een filmpje dat is gemaakt op IKC Van Kampen in Vlaardingen vertelt Misja van Herp hoe zij deze flexibele vakanties inzetten en hoe ze daar zijn gekomen.

Verder is er een handreiking van de vereniging waarin dit wordt uitgelegd. Via deze link kunt u de handreiking downloaden:

Handreiking Flexibilisering onderwijstijden Vereniging IKOOK

Voor degenen die het verhaal van Misja willen horen: hier kun je de film bekijken. Duur is iets minder dan zeven minuten.