Workshop ‘Toezicht & Kindcentra en Sterrenscholen’

Vereniging IKOOK wil vernieuwende praktijken verbinden en, samen met hen, verdiepen op de inhoud. Daarom staat er op 18 november weer een intervisiebijeenkomst gepland, waarbij we dit keer dieper ingaan op toezicht & geïntegreerde voorzieningen. Waar loop je tegenaan als je met opvang en onderwijs een organisatie wilt vormen met één pedagogisch klimaat, de hele dag en het hele jaar? En welke mogelijkheden heb je al ontdekt?

Onze gast is Monique Roders, inspecteur van de Onderwijsinspectie en projectleider van het project ‘Afstemming toezicht op geïntegreerde voorzieningen onderwijs-opvang’ van de ministeries OCW & SZ. Dit onderzoek gaat verder in op de rol van de Onderwijsinspectie en de GGD. Zij zal ons de resultaten van dit onderzoek naar toezicht bij geïntegreerde voorzieningen presenteren. Daarbij gaan we met haar én elkaar in gesprek over (geintegreerd) toezicht, belemmeringen die daarbij worden ervaren en mogelijke oplossingen. Heb je vooraf al vragen? Dan kan je die vast insturen via info@verenigingikook.nl.

 

Locatie: Sterrenschool Bikube, Skaggerak 296-298 in Hoofddorp

Datum en tijdstip: 18 november 2015, 13-15 uur intervisie en 15-16 uur ALV

Wil je erbij zijn? Meld je dan even aan: info@verenigingikook.nl.