Kamerbrief vanuit Pact voor Kindcentra

In het Platform kindcentra komen organisaties van zeer verschillende achtergronden samen om te pleiten voor kindcentra. De samenstelling van dit Platform laat zien dat het maatschappelijk draagvlak voor de beweging richting kindcentra zeer groot is. De samenwerkende organisaties zijn in gesprek met commissie van de ministeries van OCW en SZW om de beweging kracht bij te zetten. Ook de vereniging IKOOK maakt deel uit van deze samenwerking. Een schrijven aan de commissies van OCW en SZW is onlangs aangeboden ter voorbereiding op een rondetafelgesprek. Hier kunt u deze brief nalezen Brief Platform Kindcentra aan kamercommissies SZW-OCW