21st century skills

Om succesvol samen te werken en te leven zijn tegenwoordig andere competenties nodig dan voorheen: de zogenaamde 21st century skills. Deze vaardigheden worden inmiddels in verschillende modellen beschreven. Hierbij komen samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (inclusief burgerschap) in alle modellen terug. Ook creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend denken worden vaak genoemd.

Sterrenschool Zevenaar

De mediacoach van Sterrenschool Zevenaar geeft mediawijsheid in alle units: de school wil dat onze kinderen mediawijs de school verlaten. De 21 ste eeuwse vaardigheden zijn verweven in een sterrenstelsel en in onze WO-lessen. Samen met uitgeverij BLINK ontwikkelt de school modules vanuit schoolbrede thema’s waarin talentontwikkeling, mediawijsheid, 21ste eeuwse vaardigheden en wereldoriëntatie aan elkaar verbonden zijn. Kinderen formuleren eigen leervragen, vertalen dit in een mindmap, stellen doelen en zijn onderzoekend en ontwerpend aan het leren.

Sterrenschool Geerstraat

Elke middag wordt er thematisch lesgegeven, waarbij de kinderen uitgedaagd worden om onderzoekend te leren. Hierdoor  leren ze onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verzamelen, te plannen, samen te werken, etc.  Competenties die de leerlingen in de maatschappij van de toekomst nodig zullen hebben: 21st century skills dus.

Sterrenschool De Ruimte

Op De Ruimte wordt veel aandacht besteed aan mediawijsheid. Dit is gericht op het goed kunnen omgaan met (social) media en het maken van de juiste keuzes in een wirwar van informatie. Daarnaast leren de kinderen door de persoonlijke leerreis en bijbehorende portfolio’s al jong verantwoordelijkheid te nemen en zowel zelfstandig als samen te werken.