Binding met de buurt

“De school in de buurt en de buurt in de school”, dat is wat Sterrenscholen nastreven. Een school of kindcentrum is zo niet alleen een belangrijke plek voor de kinderen, maar ook voor andere wijkbewoners. Scholen kunnen bijvoorbeeld hun gebouw openstellen voor wijkfuncties, wijkbewoners betrekken bij workshops en lessen of maaltijden verzorgen voor de buurt.

IKC De Ploeg

IKC De Ploeg staat open voor samenwerking met organisaties in de buurt. Voorbeelden hiervan zijn een jaarlijks kerkbezoek, bezoek aan (en uitleen via) de bibliotheek, incidentele workshops van de sportschool, zwemles voor jonge kinderen en een samenwerking met de pianoschool. Op deze pianoschool kunnen zowel schoolkinderen als buurtbewoners lessen volgen.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar heeft kinderen die in en buiten de wijk wonen. Ook uit de omliggende dorpen komen kinderen naar onze school toe. De verbinding met de buurt en regio zegt ook iets over hoe je in het leven staat en de maatschappij tegemoet treedt. De Kanjertraining leert kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. De kinderen leren om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. Dat verbindt Sterrenschool Zevenaar met de wereld om hen heen.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte is op veel manieren betrokken bij de buurt. Lokalen, de keuken, het auditorium en de sportzalen worden beschikbaar gesteld. Buurtbewoners worden betrokken bij het onderwijs: zij geven workshops aan de leerlingen en ateliers & bedrijven worden bezocht. Ook heeft Stichting Natuur & Milieu een steunpunt in het gebouw van De Ruimte en heeft het CKV een lespunt voor muziekonderwijs en beeldende vorming. Er zijn tal van activiteiten die elke dag zorgen voor een ruim aanbod waar zowel kinderen als volwassenen gebruik van kunnen maken.

Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn staat open voor samenwerking met organisaties in de buurt. Op Sterrenschool Apeldoorn bestaat de mogelijkheid om na schooltijd en tegen een kleine vergoeding Griekse les te volgen. Ook is er een muziekdocent actief die, ook tegen een vergoeding, buiten schooltijd muzieklessen verzorgt voor (individuele) kinderen, dat kunnen zowel kinderen van school, de BSO of uit de buurt zijn. Ook zijn ze actief in de contacten met andere scholen, buurtverenigingen, wijkraad, verzorgingstehuizen etc. Huiswerkbegeleiding, gebruik van warme maaltijden, etc. behoren tot de mogelijkheden. De Sterrenschool wil een spilfunctie in de buurt vervullen.