Eenduidig pedagogisch klimaat

In Sterrenscholen en Integrale Kindcentra werken onderwijs & opvang nauw samen of vormen zij zelfs één organisatie. Een groot voordeel hiervan is dat het kind een eenduidig pedagogisch klimaat ervaart. Onderwijs en opvang lopen dus niet alleen in elkaar over als het gaat om de leerlijn, maar ook in het pedagogisch handelen.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor meer informatie over de Kanjermethode op De Ploeg.

pdficon50

IKC De Ploeg geeft veel aandacht aan een eenduidig pedagogisch klimaat voor opvang (kinderdagverblijf en BSO) en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is de Kanjermethodiek. Binnen het IKC is één ‘Kanjerspecialist’. Daarnaast hebben alle medewerkers van het IKC een training ontvangen voor de Kanjermethode.

Sterrenschool De Ruimte

Alle medewerkers van zowel opvang als onderwijs vallen onder één directeur. Er is dus sprake van één team. Hierdoor is er veel overleg en kan dezelfde visie en werkwijze worden gedeeld. Kinderen ervaren daarom geen verschillen in het pedagogisch klimaat van onderwijs en opvang.

Sterrenschool Apeldoorn

Bij Sterrenschool Apeldoorn werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het kind. Doordat de pedagogisch medewerkers van het kinderopvangdeel ook werkzaam zijn als onderwijsassistent geldt één pedagogisch klimaat en één cultuur, waardoor het verblijf voor kinderen een veilig en vertrouwd de hele dag door vertrouwd is.

Laterna Magica

www.obslaternamagica.nl

Bekijk de pdf voor het pedagogisch beleid.

pdficon50

Elke unit heeft een multidisciplinair team dat bestaat uit leerkrachten en pedagogen. Deze medewerkers zijn samen door de dag heen aanwezig: zowel tijdens ‘schooluren’ als tijdens ‘opvanguren’. Dit loopt vloeiend in elkaar over. De medewerkers zijn allemaal onderdeel van hetzelfde team. Er is daardoor sprake van één pedagogisch klimaat, gebaseerd op natuurlijk leren.