Het hele jaar open

Vereniging IKOOK zet zich in voor flexibele onderwijstijden: scholen moeten het hele jaar open (mogen) zijn. Zo kunnen school en ouders in overleg afstemmen wat het beste rooster is voor het kind en wanneer vakanties worden opgenomen. Verschillende scholen zijn hier al actief mee.

IKC De Ploeg

Het IKC is het hele jaar open. De school hanteert de landelijke schoolvakanties. Kinderen zijn in die weken echter wel van harte welkom op de kinderopvang.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar is in een groeimodel naar 48-50 weken gedurende het jaar open. Mede op basis van de wensen van ouders biedt de school onderwijsweken tijdens vakanties aan. Veelal richt zich dit tot de zomervakantie; de 1e en 6e week is de school nu open.

Sterrenschool Geerstraat

Sterrenschool Geerstraat is niet de hele dag open: de schooltijden zijn van 8.30 – 14.45 uur. Kinderen kunnen wel een groot deel van het jaar terecht op Sterrenschool Geerstraat. De school is 48 weken per jaar open. Alleen tijdens de kerstvakantie en twee weken in augustus is de school gesloten.

Sterrenschool De Ruimte

IKC Sterrenschool De Ruimte is het vrijwel het hele jaar open van 07.00 tot 19.00 uur. De opvang is alleen gesloten op de reguliere feestdagen.  Binnen het onderwijs kunnen de vakanties in overleg tussen ouders en school worden vastgesteld.

Mondomijn

Mondomijn is 52 weken per jaar open van 7.30 tot 18.30 uur. Hiervan is een gedeelte onderwijstijd: van 8.30 tot 12.30 of 14.30 uur. De overige uren vallen onder wetgeving kinderopvang. Ouders kunnen flexibele vakantiedagen aanvragen.

Sterrenschool Apeldoorn

De school is 50 weken per jaar open. Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind 4 of 5 dagen per week naar school laten gaan. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, in overleg met de manager, zelf worden gekozen. Hierdoor kunnen ouders werk en privé makkelijker combineren. Natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat een kind wel voldoende uren naar school gaat.