Maatwerk voor ieder kind

Kinderen verschillen van elkaar: in tempo, manier van leren en belangstelling. Onderwijs op maat speelt hier op in. Sterrenscholen doen dat met gepersonaliseerde leerreizen: het onderwijsaanbod is afgestemd op het kind, en het kind op het onderwijsaanbod. Dit komt tot uiting in differentiatie in werkvormen (bijvoorbeeld klassikaal, via e-learning of in kleine groepen) en persoonlijke leerdoelen. School, kind en ouders bepalen gezamenlijk de leerdoelen van het kind. De vorderingen worden bijgehouden in een portfolio.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor meer informatie over het maatwerk op De Ploeg.

pdficon50

IKC De Ploeg richt zich op maatwerk voor ieder kind. Dit gebeurt zowel in als buiten de klas. Binnen de klas is er gedifferentieerde instructie: sommige leerlingen krijgen extra uitleg, terwijl snellere leerlingen ondertussen juist op de gang kunnen werken. Hierbij zijn verdiepingsopdrachten op de computer beschikbaar. Voor alle leerlingen op de gang is altijd één leerkracht aanwezig. Verdergaande differentiatie is het maatwerk buiten de jaargroep: leerlingen kunnen ook onderwijs in een klas hoger of lager volgen.

Sterrenschool Zevenaar

Gepersonaliseerd aanbod is vertaald in de weektaak. Deze bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van lezen, rekenen en taal, ICT, schrijven, Engels, muziek, creativiteit en wereldoriëntatie. Deze opdrachten van de weektaak zitten in de stermap. Gepersonaliseerd aanbod is dus maatwerk voor elk kind qua talent, onderwijsbehoefte, leerstijl en tempo. Kinderen werken binnen de ELO (Electronische Leer Omgeving). Kinderen werken met de verschillende divices aan hun digitale opdrachten.

Sterrenschool Geerstraat

De leerlingen van Sterrenschool Geerstraat werken bij spelling met het gepersonaliseerde programma Muiswerk. Bij rekenen en taal krijgen de leerlingen groepsinstructies en werken ze daarnaast met adaptieve digitale programma’s. Engels en begrijpend lezen worden in niveaugroepen aangeboden. Bij de zaakvakken kiezen kinderen, naast de groepslessen,  hun eigen onderzoeksvragen.

Sterrenschool De Ruimte

Medewerkers op De Ruimte kijken vanuit één visie naar de kinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn op de hoogte van de te volgen koers met ieder kind. Voor ieder kind worden ontwikkel- en leerlijnen afgesproken die worden vastgelegd in de individuele leerreis. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen daarop inspelen.

Mondomijn

Voor ieder kind wordt er een persoonlijk plan op maat opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses, talenten, ondersteuningsgebieden, tempo en leerstijl. Ook het toetsen en beoordelen is passend en maatwerk. In het onderwijs zijn de leerlijnen het uitgangspunt.

Sterrenschool Apeldoorn

Het uitgangspunt van Sterrenschool Apeldoorn is het individuele kind. Op verschillende manieren wordt aangesloten bij het tempo, de leerstijl en manier van oefenen van het kind. Zo wordt er gewerkt met individuele leerlijnen en wordt e-learning ingezet. Daarbij worden leer- en ontwikkelingsachterstanden snel gesignaleerd.

Laterna Magica

www.obslaternamagica.nl 

Bekijk de pdf’s voor achterliggende documenten van Laterna Magica.

pdficon50

pdficon50

Kinderen hebben een eigen persoonlijk ontwikkelplan en een coach. De coach houdt samen met het kind een portfolio bij. In de leer- en ontwikkellijnen is te zien waar een kind goed in is en wat een kind nog allemaal te leren of te ontwikkelen heeft. Op basis van portfolio en leer- en ontwikkellijnen wordt door team, ouders en kind een persoonlijk ontwikkelingsplan vastgesteld.