Nadruk op taal, rekenen en lezen

Rekenen, taal en lezen zijn de kernvakken van het basisonderwijs. In deze vakken ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs. De ambitie van de Sterrenschool is dan ook dat kinderen in deze vakken uitblinken. Eén van de manieren waarop dit wordt bereikt is door het inzetten van vakspecialisten: zij geven niet alleen les aan de kinderen, maar begeleiden ook de andere medewerkers bij deze vakken.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor meer informatie over het maatwerk.

pdficon50

Door middel van maatwerk zorgt IKC De Ploeg ervoor dat ieder kind aandacht op maat krijgt bij de vakken taal, rekenen en lezen. Kinderen die extra uitleg nodig hebben, krijgen dat in de klas. Voor andere kinderen is er juist extra ruimte om in hun eigen tempo verder te werken. De inzet van dit maatwerk leidt tot hogere resultaten op taal, rekenen en lezen.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar heeft vakleerkrachten voor rekenen, taal, lezen, het jonge kind en een mediacoach. Dat zijn teamleden die een HBO+ of academische opleiding hebben gehad voor hun specialisatie. Zij hebben een actieve rol qua beleidsontwikkelingen en zijn eigenaar van de opbrengsten en onderwijsaanbod.

Sterrenschool Geerstraat

Taal, rekenen, lezen en sociale ontwikkeling zijn de speerpunten van Sterrenschool Geerstraat. Taal, rekenen en lezen wordt  in kleine groepen lesgegeven. Verder zet de school tutors in bij het lezen (bovenbouwleerling bij onderbouwleerling). Bij rekenen en taal gebruikt de school ook Muiswerk en Rekentuin, adaptieve digitale lesprogramma’s.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte heeft de ambitie dat alle kinderen uitblinken in taal, rekenen en lezen. Het team werkt daarom met specialisten voor deze vakken. Specialist-leerkrachten geven zelf les aan de kinderen en coachen daarnaast ook de andere medewerkers op hun specialisme.

Sterrenschool Apeldoorn

De ambitie van Sterrenschool Apeldoorn is dat de kinderen uitblinken in rekenen, taal en lezen. Rekenen, taal en lezen vindt plaats in niveaugroepen. Naast de niveaugroepen ontmoeten de kinderen elkaar weer voor het uitwerken van thema’s in diverse werkvormen. Daarbij komen vooral de zogeheten zaakvakken aan bod. Maar ook in deze thematische blokken spelen rekenen, taal en lezen weer een rol.