Sluit je aan voor meer slagkracht

IKOOK is een vereniging in woord en daad. En een actieve beweging met een duidelijk doel: een onderwijsklimaat waarin kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Waarom lid worden van IKOOK?

Een goede vraag met een duidelijk antwoord: zodat we meer voor elkaar krijgen. Opvang en (basis)onderwijs in Nederland veranderen snel. Kansen genoeg, als we ze pakken. Daarvoor is verbinding, verbreding en verdieping nodig. En moeten we de krachten van Integrale Kindcentra (IKC’s), (Sterren)scholen, kinderopvangorganisaties en andere onderwijsprofessionals bundelen.

Kortom: onderlinge uitwisseling van kennis, ideeën en motivatie — voor meer slagkracht.

Wat levert lidmaatschap op?

Naast zichtbaar bijdragen aan het gemeenschappelijke doel, is er een ander voordeel: gratis deelname aan ontwikkelsessies en workshops. Een hele hoop inspiratie en praktijkvoorbeelden gegarandeerd. Hier kun je volop kennis brengen én halen, zodat we niet met z’n allen telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

De samenwerking tussen onderwijs en opvang wordt op de Staaij verrijkt met een derde partij, te weten een kleinschalige zorginstelling voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking en/of ontwikkelingsachterstand. De wederzijdse ontmoetingen tussen kinderen en professionals zorgen voor herkenning, erkenning en begrip. Het werken in een breed multidisciplinair team heeft meerwaarde voor alle betrokkenen. Deze ervaringen delen we graag.

Heleen Tonn & Marjolijn van GemertDe Staaijhttps://verenigingikook.nl/de-staaij-heleen-tonn-marjolijn-van-gemert/

Wij geloven dat netwerken de toekomst hebben. Dat houdt in dat we openstaan voor het delen van informatie en kennis. Dit is een van de redenen waarom wij ons bij het IKOOK-netwerk hebben aangesloten.

Ria Colenbrander Katholieke PABO Zwollehttps://verenigingikook.nl/schitterend-kpz/

De nieuwe manier van werken heeft gevolgen voor de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. Het team van de Sterrenschool Geerstraat wil graag in gesprek met andere teams om ervaringen uit te wisselen en zo van elkaar te leren.

Hanneke van Hal Sterrenschool Geerstraathttps://verenigingikook.nl/sterrenschool-geerstraat-hanneke-van-hal/

Investering voor lidmaatschap (per jaar)

School
€ 275,– plus € 0,30 per leerling

Kinderopvanglocatie
€ 275,– plus € 0,30 per kindplaats

Bestuur
1-1500 kindplaatsen/leerlingen: € 550,–
1500+ € 1650,–

Externe organisaties / onderwijsprofessionals
Organisatie: € 1650,–
ZZP: € 550,–

Meer weten of direct aanmelden?

We helpen je graag. Stuur een mail naar info@verenigingikook.nl en je krijgt uiterlijk binnen twee werkdagen een reactie.

Zie hier wie er al lid zijn.

Wat doet IKOOK met het lidmaatschapsgeld?

Wat nodig is om onze doelen te behalen, zoals:

  • scholen en onderwijsprofessionals actief met elkaar verbinden;
  • inzetten op een waardevolle kennisbank en een inspirerende IKOOK-Academie;
  • belangen behartigen van (Sterren)scholen en IKC’s;
  • sterke lobby voeren richting Den Haag;
  • doorontwikkelen van serieuze onderwijsvernieuwingen, zoals onze Handreiking Flexibilisering Onderwijstijden (te downloaden op de homepage);
  • en natuurlijk alle (rand)zaken om de vereniging soepel draaiende te houden.