Midden januari is weer een nieuwsbrief verzonden, met volop nieuws. Een selectie:

• De initiatiefnemers van de Versnellingsvraag van de Vereniging IKOOK kwamen in december samen om de opbrengsten te bespreken. Ook wordt er verbinding gelegd met andere, vergelijkbare initiatieven.

• De Handreiking ‘Maatwerk in Onderwijstijd(en) is inmiddels aan de medefinancier – het Ministerie van OC&W – aangeboden. Dit gaf een mooie gelegenheid om ook het vervolg van het experiment met de betrokken ambtenaren te bespreken. Lees het hele verslag in de nieuwsbrief.

Dat en nog meer is te vinden in de nieuwsbrief.