Bestuurlijke & juridische vormgeving

Een Sterrenschool of Integraal Kindcentrum ben je niet zomaar: hier komt het nodige bij kijken. Op bestuursniveau vraagt met name de integratie van onderwijs & opvang om creatieve oplossingen. Op dit moment wordt er volop geëxperimenteerd om goede vormen te vinden die zowel juridisch als bestuurlijk werkbaar zijn.

UN1EK

www.un1ek.nl

Bekijk de pdf’s voor het strategisch beleid en het fusieproces.

pdficon50

pdficon50

UN1EK is op 1 augustus 2014 ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting Kinderopvang Vlaardingen en Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs. De oorspronkelijke twee stichtingen vallen nu onder één nieuwe stichting (UN1EK), met één Raad van Toezicht en één College van Bestuur. Ook is er één servicebureau (afdelingen klantenservice, financiele administratie, personeelzaken, facilities, kwaliteit, onderwijs & pedagogiek en communicatie), dat bestaat uit 5 medewerkers vanuit de oude ‘onderwijspoot’ en 25 medewerkers vanuit de ‘kinderopvangpoot’.