Dagindeling

Lang niet alle scholen houden zich nog aan de ‘traditionele schooldagen’. Steeds meer scholen maken bijvoorbeeld gebruik van het ‘5 gelijke dagenmodel’ of een continurooster. Ook zijn er scholen en kindcentra die zich helemaal richten naar het biologisch ritme van het kind.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar biedt onderwijs en opvang tussen 7.00-19.00 uur. Het onderwijs vindt plaats tussen 8.00-15.00 uur. Ouders maken een keuze uit een arrangement zodat zorg en werk beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De flexibele begin- en eindtijden geeft kans om passend onderwijs daadwerkelijk inhoud te geven. Door het benutten van knipkaartdagen ontstaat er qualitytime voor ouders en kind.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte is dagelijks geopend van 7.00-19.00 uur. De onderwijstijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op de overige momenten is er ruimte voor opvang in de Voorschoolse Opvang (VSO) en De Naschoolse Opvang (BSO).

Mondomijn

Mondomijn is 52 weken per jaar open van 7.30 tot 18.30 uur. Hiervan is een gedeelte onderwijstijd: van 8.30 tot 12.30 of 14.30 uur. De overige uren vallen onder wetgeving kinderopvang. Ouders kunnen flexibele vakantiedagen aanvragen.