Financien

Ook op het gebied van financiën is het draaien van een IKC of Sterrenschool  een uitdaging. In een IKC komen bijvoorbeeld twee geldstromen samen: de publieke onderwijsgelden en private opvanggelden. Het is belangrijk om hier goede constructies voor te gebruiken.

UN1EK

De geldstromen van onderwijs en opvang (publiek versus privaat) zijn goed gescheiden: onder Stichting UN1EK vallen Stichting UN1EK onderwijs en Stichting UN1EK opvang en opvoeding. Op dit moment heeft UN1EK bij de Belastingdienst het verzoek lopen om de twee deelstichtingen als fiscale eenheid te zien: daarmee zouden medewerkers over en weer zonder BTW heffing kunnen worden gedetacheerd.