ICT / e-learning

Kinderen weten tegenwoordig niet beter dan dat je met een mobiele telefoon video’s kunt bekijken en foto’s kunt maken. Onze samenleving is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en blijft in rap tempo veranderen. Het internet speelt een grote rol in het leven van alledag. Het is belangrijk dat het onderwijs hier op inspeelt. Op De Sterrenschool wordt met ict een gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind mogelijk gemaakt. Leren vindt plaats in een (ict)rijke leeromgeving. Daarnaast werken ook alle medewerkers met moderne technologie, zo hebben ze snel en accuraat inzicht hoe het er met de kinderen voor staat en voor onderlinge kennisdeling.

Sterrenschool Zevenaar

Gepersonaliseerd aanbod is vertaald in de weektaak. Deze bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van lezen, rekenen en taal, ICT, schrijven, Engels, muziek, creativiteit en wereldoriëntatie. Deze opdrachten van de weektaak zitten in de stermap. Gepersonaliseerd aanbod is dus maatwerk voor elk kind qua talent, onderwijsbehoefte, leerstijl en tempo. Kinderen werken binnen de ELO (Electronische Leer Omgeving). Kinderen werken met de verschillende divices aan hun digitale opdrachten.

Sterrenschool Geerstraat

Sterrenschool Geerstraat speelt binnen de bovenschoolse stichting een belangrijke voortrekkersrol bij ICT. De school werkt met een mix van klassikaal, offline aanbod en gepersonaliseerd en gedigitaliseerd aanbod. Dit doen zij bij taal en rekenen aan de hand van het programma Muiswerk.

Sterrenschool De Ruimte

Op De Ruimte volgt elk kind vanaf 4 jaar onderwijs met ondersteuning van tablets en computers. Ieder kind heeft daarbij de beschikking over een tabletcomputer. Uitgangspunt bij de inzet van ICT is de individuele leerreis van ieder kind. ICT wordt gebruikt voor het plannen, toetsen, aanbieden en monitoren van de gepersonaliseerde leerreis.

Sterrenschool Apeldoorn

Bij taal, lezen, rekenen en de zaakvakken wordt ICT ingezet. Alle kinderen hebben een eigen iPad tot hun beschikking. De ICT is geen doel op zich, maar wel een middel om de 3e en 4e ster van de Sterrenschool te realiseren: maatwerk voor ieder kind en nadruk op taal, rekenen, lezen en 21st century skills.