Integratie onderwijs & kinderopvang

In Sterrenscholen en Integrale Kindcentra werken opvang en onderwijs nauw samen: zij zorgen voor een samenhangend aanbod voor de kinderen, in één gebouw. Kinderopvang en onderwijs lopen zo naadloos in elkaar over. Hierbij is er niet één ‘beste vorm’: verschillende organisaties geven op verschillende manieren handen en voeten aan de integratie van onderwijs en opvang.

Inspectie onderwijs & opvang

Bekijk de pdf voor de presentatie over (geïntegreerd) toezicht.

pdficon50

Monique Roders, inspecteur van de Onderwijsinspectie, heeft in kaart gebracht welke verschillen er zijn in toezicht tussen kinderopvang en onderwijs. Hierbij zijn uitdagingen en knelpunten zichtbaar gemaakt. Dit is gepresenteerd voor de leden van IKOOK. In de bijlage vindt u een korte weergave van deze presentatie, waarin de verschillen inzichtelijk zijn.

IKC De Ploeg

Kinderopvang en onderwijs zijn partners in IKC De Ploeg. Zij vallen nog onder gescheiden organisaties, maar werken intensief samen. De integratie vindt bijvoorbeeld plaats in het vormgeven van het eenduidig pedagogisch klimaat. Daarnaast hebben beide organisaties dezelfde overkoepelende jaarthema’s, zijn beiden gecertificeerd volgens Ouderbetrokkenheid 3.0 van CPS en zijn er gemeenschappelijke activiteiten.

Sterrenschool De Ruimte

De pijlers Onderwijs, Opvang en Ontmoeting (buurtcentrum) van De Ruimte vormen samen één organisatie. De medewerkers van deze pijlers van De Ruimte vormen met elkaar één team, onder leiding van de directeur. Het team is met elkaar verantwoordelijk voor het leerklimaat in De Ruimte. De Ruimte functioneert dus als één geheel.

Mondomijn

www.mondomijn.nl

Bekijk de pdf voor het pedagogisch beleid.

pdficon50

Mondomijn heeft 4 ‘Domijnen’. Van 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar. Ieder Domijn bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vakdocenten. De dag wordt geheel integraal vormgegeven. Er is geen scheiding meer in het programma van kinderen of de tijden waarop personeel ingezet wordt. Leerkrachten kunnen dus ook in vakanties werken of om 17.00 een rekenles geven, pedagogisch medewerkers werken onder onderwijstijd.

UN1EK

www.un1ek.nl

Bekijk de pdf voor de kaders voor IKC van Un1ek.

pdficon50

UN1EK heeft vier integrale kindcentra. In de komende jaren worden alle scholen, peuterspeelzalen en kindcentra voor hele dagopvang en/of buitenschoolse opvang van UN1EK samengevoegd tot integrale kindcentra. Een IKC van UN1EK voldoet aan de volgende criteria: één visie, een doorgaande lijn, een integraal aanbod van 0-13 jaar (onderwijs, opvang, peuterspeelzaal), één team, één taak, één integrale aansturing en één eindverantwoordelijke directeur. Ook heeft ieder IKC één communicatiestructuur en een onderscheidend profiel, afgestemd op de wijk.

Sterrenschool Apeldoorn

Kinderopvang en onderwijs zijn gelijkwaardige partners in dit initiatief. Er zijn twee gelijkwaardige managers (een manager kinderopvang en een manager onderwijs). Het team dat het onderwijs verzorgt bestaat voor de helft uit pedagogisch medewerkers die ook een rol hebben in het onderwijs als onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner.

Laterna Magica

Laterna Magica is onderverdeeld in units. Elke unit is vervolgens onderverdeeld in 4 heterogene stamgroepen. Elke unit heeft een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit leerkrachten en pedagogen met verschillende functies en rollen. Vanuit hun expertise vervullen zij een of meerdere rollen: de rol van coach – begeleider – trainer – expert regisseur. Er zijn units 0-3 jaar, 3-8 jaar en 8-12 jaar.