Onderwijsinhoud

Wanneer je het onderwijs anders in richt, bijvoorbeeld door gepersonaliseerd leren, heeft dat ook invloed op de onderwijsinhoud. Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: Hoe zorg je ervoor dat er een doorgaande lijn is in het onderwijsaanbod en kinderen alle belangrijke doelen halen? Hoe integreer je de verschillende vakken?

Sterrenschool Zevenaar

www.sterrenschoolzevenaar.nl

Bekijk het Sterrenstelsel in onderstaande PDF.

pdficon50

Sterrenschool Zevenaar is als één van de eerste als nieuwe school gestart met het Sterrenschoolconcept. Met input van School aan Zet heeft de school daarnaast geformuleerd wat zij onder talent verstaan. De talentontwikkeling is vertaald naar een Sterrenstelsel. Elke ster heeft zijn eigen talent: taal, muziek, beweging, beeld & creativiteit, wil & durf, samenspel, techniek, multimedia/programmeren en de wereld. In unit 1 komen alle sterren aan bod, vanaf unit 2 kiezen de kinderen tijdens de stermiddagen een ster van het sterrenstelsel.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte onderscheidt vijf leergebieden die alle vijf belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel. Het team van De Ruimte formuleert doelen rond de vijf leergebieden en geeft hier vervolgens vorm en inhoud aan. De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen.

Mondomijn

In het onderwijs zijn de leerlijnen het uitgangspunt. Bij Mondomijn zie je veel levensecht onderwijs, er zijn diverse ruimtes zoals een laboratorium, een kunstwerkplaats, theater, letterwinkel en meer. Kinderen kunnen een eigen bedrijfje starten en stage lopen. De leerdoelen zijn in al het aanbod bepalend, de weg om de doelen te halen verschilt per kind.

Laterna Magica

Op Laterna Magica is onderwijs gebaseerd op ‘natuurlijk leren’. De onderwijsinhoud vindt plaats in drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en personificatie. Het gaat om kennis en vaardigheden, ontdekken ‘wie’ een kind is in relatie tot tradities en omgeving en te werken aan ‘hoe’ een kind wordt. De inzichten rond de wereld heeft Laterna Magica geordend rond een aantal zogenaamde kernconcepten (‘Energie’, ‘Materie’, ‘Macht en regels’, ‘Communicatie’ ‘Groei en leven’, ‘Binding’, Tijd en ruimte, Evenwicht en kringloop’). Kernconcepten geven veel ruimte voor coaches en kinderen, maar er wordt gericht gewerkt aan het verwerven van inzichten.