Openingstijden

Sterrenscholen en Integrale Kindcentra wijken af van de gewone openingstijden van een school. Zij bieden ruimere tijden, zodat dit goed gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld werktijden van de ouder(s).

IKC De Ploeg

IKC De Ploeg is elke werkdag open van 7.30 t/m 18.30 uur. De schooltijden hierbinnen worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groepen 5 t/m 8 gepland volgens het continurooster (8.30 – 14.45 uur). Buiten de schooltijden kan gebruik gemaakt worden van de VSO en de BSO.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar werkt vanuit een concept met flexibele onderwijstijden. Daarbij kunnen ouders kiezen uit verschillende arrangementen: het basisarrangement (25 uur onderwijstijd per week), een knipkaartarrangement (kinderen maken tot max 26,5 uur onderwijstijd en clusteren de +-uren tot vrije dagen zgn knipkaartdag), het flexarrangement (kinderen maken tot max 26,5 uur onderwijstijd en clusteren deze +-uren tot een extra vrije week/weken) en een vierdagenmodel waarbij kinderen max 25 uur maken in 4 schooldagen, de vrijdag is structureel vrij.

Sterrenschool De Ruimte

IKC Sterrenschool De Ruimte is het vrijwel het hele jaar open van 07.00 tot 19.00 uur. De opvang is alleen gesloten op de reguliere feestdagen.  Binnen het onderwijs kunnen de vakanties in overleg tussen ouders en school worden vastgesteld.

Mondomijn

Mondomijn is 52 weken per jaar open van 7.30 tot 18.30 uur. Hiervan is een gedeelte onderwijstijd: van 8.30 tot 12.30 of 14.30 uur. De overige uren vallen onder wetgeving kinderopvang. Ouders kunnen flexibele vakantiedagen aanvragen.

Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn is elke werkdag open van 7.00 t/m 19.00 uur. Ouders kunnen voor hun kind kiezen uit een vijfdaagse schoolweek van 8.30-14.15 uur of een vierdaagse schoolweek van 8.30-15.30 uur. Buiten de schooltijden kan gebruik gemaakt worden van de VSO en de BSO. De vakanties plannen ouders zelf in, in overleg met de school.